Armageddon

De “Grote Verdrukking” is één van de perioden in de Bijbelse profetie waar enerzijds veel aandacht voor is (geweest) en welke anderzijds door veel gelovigen totaal geen aandacht aan geschonken wordt.

Er is veel onkunde op het gebied van de eschatologie, de “toekomstige dingen”. Mede door de invloed van bekende mensen als een Hank Hanegraaff, tegengesteld aan zijn kennelijke bedoeling, en Dr. Henk Bakker is de onkunde en verwarring alleen maar toegenomen. En dat is erg jammer, want kennis hiervan zal onder de gelovigen veel vragen oplossen, angst en zorg wegnemen en, niet onbelangrijk, het zal de gelovigen doen laten uitzien naar de komst van de Here! Daar komt bij: het is door de Here geopenbaarde kennis, profetie. Profetische woorden die niet verzegeld mochten worden door Johannes, integendeel (Openb. 22:10). Dit betekent dus dat God wil dat wij er kennis van hebben en nemen.

> Download/lees verder (Word-formaat, a4, 15 pgs)

Print Friendly, PDF & Email