De Grote Verdrukking

(heruitgave)

De Grote Verdrukking
.. en de slag om Armageddon

Een studie/brochure welke ingaat op de vragen welke er zijn rondom de Grote Verdrukking en “Armageddon”. Gesrpoken wordt over het valse vredesverbond, de machtsbasis van de anti-Christ, en de huidige verwachtingen hieromtrent.

Wat leert de Bijbel over dit belangwekkende onderwerp? Of is het slechts een ‘allegorische’ vertelling welke we ondermeer in de Openbaringen aantreffen en moeten we dit geestelijk opvatten?

Download de brochure

Print Friendly, PDF & Email