De Wetmatigheden van het Universum

De Wetmatigheden van het Universum 

Mark Twain is een van de meest beroemde Amerikaanse schrijvers ooit. Hij was, althans formeel, een Christen maar uit zijn latere werk, pas gepubliceerd na zijn dood, was ook een afwijzing van het Christelijke geloof en zelfs de Bijbel te vinden. Bovenal wees Twain het ‘georganiseerde Christendom’  af, zo schreef hij bijvoorbeeld: “If Christ were here now there is one thing he would not be – a Christian” en “de beste genezing voor Christendom is het lezen van de Bijbel”.

Twain was een observator, want juist zijn observatievermogen heeft ook geleid tot zijn boeken. En wat hij observeerde met betrekking tot de kosmos, het universum, is een zeer rake observatie. Ik begon met een observatie die, naar ik meen, geen enkele wetenschapper zal willen of kunnen tegenspreken: “Het Universum wordt beheerst door strenge en onveranderlijke wetten”

Download de brochure