Bijbelse redenen om een kerk te verlaten

Er zijn heel wat redenen om een kerk te verlaten en naar een andere kerk of gemeente, of zelfs helemaal niet meer naar een kerk, te gaan. Maar zijn dat Bijbelse redenen om een kerk te verlaten?

reformatie van de kerk - kerkbanken

Kerkverlating is helaas aan de orde van de dag tegenwoordig. Veel mensen verlaten hun kerk om er nooit weer terug te keren. Om allerlei redenen. Door de corona-periode steeg de kerkverlating nog meer. Mensen concludeerden dat ze het wel prima vonden zo, zonder kerkgang. Een andere reden van kerkverlating is ‘overstappen’ naar een andere gemeenschap of stroming.

Kerkverlating

Veel gehoorde redenen die mensen aanvoeren als ze een kerk verlaten of ‘overstappen’ naar een andere kerk of stroming zijn onder andere

  • “onze kinderen willen naar een andere kerk”
  • “er zijn te weinig mensen van mijn leeftijd”
  • “ik wil naar een kerk waar ze moderne aanbiddingsmuziek hebben”
  • “ik zoek een kerk waar ik mij beter thuis voel”

Samengevat in een woord: Onvrede. Allemaal ook redenen die ik in het verleden wel eens heb gehoord. En ik begrijp het wel dat mensen deze redenen aanvoeren maar het zijn geen Bijbelse redenen om een kerk te verlaten.

Vaak zorgt daarnaast het vertrek van bijvoorbeeld één gezin met kinderen of tieners, vooral in kleinere gemeenten, dat er een ware uittocht ontstaat van soortgelijke gezinnen, mede vanwege bijvoorbeeld vriendschapsbanden. Er ontstaat een vicieuze cirkel en de kerk die je verlaat raakt in een neerwaartse spiraal. Met als gevolg dat een kerk of gemeente vergrijst en niet meer levensvatbaar is.

In het verleden heb ik het wel gezien dat gemeenten met 50 tot 60 volwassen leden/bezoekers door het vertrek van een paar gezinnen opeens werden gedecimeerd, mede door de zuigende werking van andere gemeenten in de regio die “hip and happening” waren.

Sommige kerken menen door aanpassingen in hun diensten mensen te moeten of kunnen binden. Bijvoorbeeld door moderne aanbiddingsmuziek te gaan gebruiken in de kerk. Dat kan dan weer flink botsen met oudere gemeenteleden. Met alle gevolgen van dien.

De redenen die aangevoerd worden zijn geen Bijbelse redenen. De vraag die je je kunt stellen is in principe niet “waar vind ik het prettig” maar “waar wil God dat ik deel ben van Zijn lichaam?”.

Toch zijn er ook hele goede, soms zelfs zeer dringende, redenen om een kerk te verlaten.

Bijbelse redenen om een kerk te verlaten

John MacArthur, een bekende Amerikaanse predikant en auteur, adviseert dat je zou moeten overwegen om een kerk te verlaten als:

  • Er sprake is van ‘ketterij’ over een of meerdere fundamentele waarheden en die worden onderwezen vanaf de kansel (Gal. 1:7-9).
  • De leiders van de kerk ernstige dwaleningen tolereren (Romeinen 16:17).
  • De kerk is toegewijd aan moedwillige minachting voor de Schrift, zoals een weigering om leden onder de tucht te stellen (Hebreeën 12:11; 1 Kor. 5:1-2). “Want velen willen van geen tucht weten: het zijn ijdele praters en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn.” (Titus 1:10 NBG51).
  • Onheilig leven wordt getolereerd in de kerk (1 Petrus 1:15-16).
  • De kerk ernstig uit de pas loopt met het bijbelse patroon dat de Bijbel geeft voor een gemeente (2 Thess. 3:6-14).
  • De kerk wordt gekenmerkt door grove hypocrisie, die lippendienst bewijst aan het bijbelse christendom, maar weigert de ware kracht ervan te erkennen (2 Tim. 3:5).

Waarom ga je weg?

Alvorens je de deur achter je sluit bedenk eens, om welke reden je een kerk ook verlaat: wat voor gevolgen heeft je vertrekt voor de broeders en zusters die je achterlaat? Wat laat je achter en is die gemeente die er zo aantrekkelijk uitziet wérkelijk zoveel beter?

Het gras aan de overkant lijkt altijd zo groen.. maar in de praktijk kan dat nogal tegenvallen! Zo is de massaliteit van sommige kerken enerzijds aantrekkelijk (veel mensen bij elkaar) maar het heeft ook zijn nadelen: je bent, soms letterlijk, niet meer dan een ‘nummer’ geworden.

Het verlaten van een kerk is niet iets dat lichtvaardig moet worden gedaan. Te veel mensen verlaten kerken om onbeduidende redenen. Meningsverschillen over simpele kwesties van voorkeur zijn nooit een goede reden om je terug te trekken uit een gezonde, Bijbelgetrouwe kerk.” (John Mac Arthur).

Overweeg je de eigen gemeente of kerk te verlaten, overleg het dan niet alleen “in je eigen hart” maar bespreek het vooral én met de Here (ga in gebed, onderzoek het woord er op en toets je eigen motieven, weeg de gevolgen van je beslissing) én ga in gesprek met de leiding van je gemeente. Vertel hen waar je mee zit en waar je tegenaan loopt. Misschien zie je wel iets dat zij nooit hebben gezien of niet zo ervaren of zie je iets helemaal niet juist.

Print Friendly, PDF & Email