Bescherm mensen tegen kwakzalverij

Over Frontrunners heb ik op dit blog al een paar keer een artikel geplaatst. En ik ben niet de enige christelijke blogger of schrijver die kritisch is over wat er gaande is bij Frontrunners.

Liever besteed ik aandacht aan andere zaken. Maar Frontrunners blijft in de aandacht van de christelijke én regionale pers. Met name vanwege de plannen die ze hebben voor een centrum in het Brabantse plaatsje Dussen, waar ze een groot complex voor ettelijke miljoenen euro’s willen bouwen. Dit tot ongenoegen van omwonenden.

Professor Thaddeus Schmidlap Wonderen en Tekenen Snakeoil Kwakzalverij
Prof. Thaddeus Schmidlap © Carol Highsmith, Library of Congress

Vereniging tegen kwakzalverij

Ook de Vereniging tegen de Kwakzalverij maakt zich zorgen om de activiteiten van Frontrunners Ministries en waarschuwt nuj de gemeente Altena, waar Dussen onder valt, voor de activiteiten van Frontrunners.

Frontrunners claimt in hun diensten namelijk ziekten als MS of leukemie te kunnen genezen. “We maken ons grote zorgen om dit soort gebedsgenezingen.” Het staat voor hen buiten kijf dat het om kwakzalverij gaat. En het gaat niet alleen om zogenaamde behandelingen voor echte ziektes, Frontrunners wil mensen ook ‘bevrijden’ van ‘demonen’ als homoseksualiteit. Het bestuur van de vereniging schrijft: “Het zijn onbewezen behandelingen van soms niet bestaande aandoeningen.” Daarnaast wordt de deelnemers van de diensten van Frontrunners veelvuldig om geld gevraagd. “Aan nietsvermoedende mensen wordt voor veel geld valse hoop gegeven.” , meldt Omroep Brabant.

Recent was er nog veel te doen over de ‘kinderwensdienst‘ die Frontrunners organiseerde. Predikant Mark de Jager vroeg zich af of je organisaties als Frontrunners niet kon weren van christelijke evenementen vanwege haar omstreden theologie omtrent gebedsgenezing.

Telefoontjes en emails

Ik had mij voorgenomen de hele heisa rond Frontrunners een beetje links te laten liggen omdat ik er op dit blog, naar mijn oordeel, wel voldoende aandacht aan had besteed. De laatste tijd echter krijg ik regelmatig emails en zelfs af en toe telefoontjes van mensen over Frontrunners. Kern van de contacten? Mensen zijn blij dát ik over Frontrunners heb gepubliceerd en een (bijbelse) waarschuwing laat horen. Reden om toch af en toe aan de dwalingen van groepen als Frontrunners aandacht te blijven besteden.

Ik denk dat de vereniging tegen kwakzalverij zeker een punt heeft.

Zie ook: “Wonderen en Tekenen bewijs van Gods Werk?

Print Friendly, PDF & Email