Wie is een dienaar van God?

Vaak wordt tegen mensen opgekeken die ‘het Woord brengen’. En ze worden vaak op een voetstuk geplaatst of, soms, stellen zichzelf op een voetstuk. Uit het verleden kan ik mij herinneren dat iemand die ik ken een voorganger aansprak op zijn prediking en stelde dat daarin toch iets onjuist werd voorgesteld als het vergeleken werd met de Bijbelse feiten. De voorganger werd zéér verbolgen en riep uit: “Wie ben jij dat je een dienstknecht des Heren tegen spreekt!”.

Wie is een ‘dienaar van God’? Iemand die zichzelf zo noemt? Of is het die mens, persoon, die kenbaar is als zodanig; misschien ben jij wel meer dienaar van God dan iemand die als predikant van een kerk is aangesteld. God dienen, ook naar andere mensen toe, is niet alleen met woorden. Maar ook, of vooral, uit daden.

Jakobus schrijft: “Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.” (Jak. 2:18, NBV).

Uit iemands daden blijkt of hij of zij gelooft. Of je daden doet die zijn ingegeven, geïnspireerd, door Gods Geest; de vruchten van de Geest van God zijn immers: “liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing” (Gal 5:22-23).

Dat zijn daden, vruchten van de geest, waaruit blijkt of iemand werkelijk God dient, werkelijk een ander mens is geworden door het geloof.  Niet of je mooie lange preken houdt, bijbelstudies geeft enz. En alle eigenschappen zal een mens niet bezitten, maar wanneer ik iemand ontmoet die liefdevol is naar andere mensen, die geduldig en vriendelijk is, goedaardig ingesteld.. dan herken ik daar éérder een ‘dienaar van God’ in dan iemand die elke zondag práchtig preekt maar door de week andere mensen hard en koud behandelt, of egoïstisch is, etc.

Als mensen laten we ons vaak leiden door ‘wat voor ogen is’, zowel in negatieve als in positieve zin. Maar God? God ziet het hart aan!