Jaarverslag 2022 Stichting Yarah

De Stichting Yarah is een stichting zonder winstoogmerk. Voor de uitvoering van de activiteiten is de stichting afhankelijk van bijdragen van studenten van het BijbelCollege en giften. Daarnaast is het beleid dat bestuursleden en vrijwilligers betrokken bij de stichting Yarah geen vergoedingen declareren of ontvangen.

Bijbelstudie.info gratis bijbelstudie en artikelen

“Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!”
(Vgl. Matteüs 10:8).

Ik ben al sinds het begin van de stichting (en daarvoor) betrokken bij het werk. De website bijbelstudie.info valt niet onder het werk van de stichting Yarah maar is er natuurlijk wel aan gelieerd.

De stichting Yarah publiceert elk jaar een (kort) jaarverslag. Dat is hier te vinden.

Bezoekersaantallen en studenten

Via internet kun je ontzettend veel mensen bereiken. De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de server-logs van de websites. Daaruit blijkt dat deze website, bijbelstudie.info, erg goed bezocht wordt. Maar ook het BijbelCollege en de website van de Stichting Yarah zelf.

Website Stichting Yarah
De website van de Stichting Yarah wordt jaarlijks door zo’n 115.000 mensen bezocht. Deze (unieke) bezoekers raadplegen gemiddeld zo’n 295.000 pagina’s en bestanden (bijbelstudies in PDF en audioformaat).

BijbelCollege: ruim 700 studenten!
De website van het BijbelCollege heeft op jaarbasis ongeveer 95.000 bezoekers en 290.000 raadplegingen van pagina’s en bestanden. Er zijn inmiddels meer dan 700 studenten/gebruikers ingeschreven op het BijbelCollege.

Bijbelstudie.INFO
Het privé-blog van de voorzitter van de Stichting Yarah, bijbelstudie.info, krijgt op jaarbasis ruim 410.000 bezoekers die samen zo’n 1,5 miljoen (anderhalf miljoen!) pagina’s en bestanden raadplegen. Deze website valt niet onder de Stichting Yarah maar uiteraard is er nauwe verbondenheid in de persoon van de voorzitter en/of bestanden delen etc.

De statistieken van de serverlogging wijken sterk af van wat WordPress of Google Analytics telt. Dat heeft alles te maken met de technische beperkingen van deze diensten (WordPress en Google Analytics).

Print Friendly, PDF & Email