De Systeemcrisis – is een 3e Wereldoorlog op handen?

Er is al tijden sprake van een dreigende systeemcrisis. In Maart 2020 publiceerde ik via de Stichting Yarah een studie hierover. De aanleiding toen was de coronacrisis waar we ons in bevonden en een interview over een nieuw boek over een op handen zijnde 3e wereldoorlog. Inmiddels zijn wij drie jaar verder.

‘Waaruit kunnen wij opmaken dat U terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde loopt?’ (Matteüs 24:3).

Systeemcrisis - Natuur, 3e Wereldoorlog, Honger
Franse Veldweps lest zijn dorst ©2023 Rudy

In de afgelopen drie jaar is er ontzettend veel gebeurd. Corona is min-of-meer achter de rug. Er worden nog steeds mensen ziek door corona, er overlijden ook nog steeds mensen aan. Het officiele dodental nadert op dit moment de zeven miljoen mensen. Naar schatting zijn er echter rond de 20 miljoen(!!) mensen die overleden zijn door- of aan de gevolgen van Corona – bijvoorbeeld in combinatie met een zwakke gezondheid, slechte- of ontbrekende zorg. Er is sprake van een enorme onderregistratie op dat gebied.

Oekraïne

De oorlog in Oekraïne is begonnen en duurt al meer dan een jaar. Precies zoals is voorspeld indertijd, een grootschalige oorlog. Het is formeel (nog) geen 3e Wereldoorlog, maar er hoeft niet veel te gebeuren en de zaak escalleert. Je zou zelfs kunnen stellen dat het eigenlijk al wel gaande is en dat deze oorlog wordt uitgevochten op het grondgebied van, en over de ruggen van de burgers in, Oekraïne.

Groen geloven?

Daarnaast is er de voortdurende klimaatcrisis. De afgelopen week plaatste ik onderstaande bericht op Instagram. De natuur is volslagen in de war en dat wordt steeds erger. Het ontbreken van bestuivende insecten kan leiden, op termijn, tot wereldwijde hongersnood.

Zo las ik van een bekende op Facebook dat de fruitoogst bij hen als verloren kan worden beschouwd wegens het feit dat er geen hommels en bijen waren in het voorjaar. Al jarenlang is het noodzakelijk voor fruittelers om gekweekte hommels in te zetten (zie deze reportage).

Als reactie op de huidige situatie is er in kerken veel aandacht voor ‘groen geloven’. Dit gaat zover dat zelfs bekende (ex)politici en kerken zich scharen achter groepen als Extinction Rebellion. Iets waarvan ik persoonlijk denk dat het een brug te ver is, anderzijds begrijp ik hun grote zorg wel.

Het is altijd al zo geweest

Veel christenen ontkennen glashard dat er iets misgaat in deze wereld “het is altijd al zo geweest” (2 Petrus 3:1-7). Ondertussen zien we in de natuur echter alleen al aan de exoten, zoals de Franse Veldwesp in onze tuin (foto hierboven), steeds meer hints dat er echt iets misgaat.

Dat een dergelijke wesp hier uitstekend kan gedijen, net als Schildpadden zelfs in Groningen al jaren kunnen overleven in de vrije natuur en het Mediterraans Draaigatje een plaag dreigt te worden is toch meer dan een veeg teken? Om maar eens een paar te noemen…

Schildpadden bij Molen Fram Woltersum
Schildpadden bij Molen Fram, Woltersum (Groningen) ©2023 Rudy Brinkman

De aarde wordt steeds warmer en we zien het aan de wereld om ons heen. Insecten sterven uit, er zijn steeds vaker watertekorten, de ijskappen smelten, de zeespiegel stijgt. Ik kan mij er oprecht boos over maken dat mensen met een meer dan gemiddelde intelligentie dit volstrekt ontkennen.

Door intensieve landbouw en het zware gebruik van pesticiden zijn er wereldwijd steeds minder insecten: 41 procent van alle soorten slinkt al jaren in aantal en een derde van de insectensoorten wordt met uitsterven bedreigd. (Algemeen Dagblad)

Dat zijn nu eenmaal feiten, die helaas worden afgedaan als “angstzaaien”, die ons al jarenlang worden voorgehouden. Ook door broeders en zusters worden deze feiten keihard ontkent of wordt actie hierop afgewimpeld. Op basis van allerlei non-argumenten weigeren we als (westerse) mensen ons consumptiepatroon (de grootste oorzaak van alle klimaatellende) aan te passen.

Er wordt gewezen naar andere landen: “Ja, maar China!”. Of naar “de overbevolking”. Dat zal allemaal wel, maar het lost niets op als je dat doet. Het begint in je eigen, directe, omgeving en stoppen met het eigen paadje schoonvegen! Wijzen naar de fouten van een ander maakt onze eigen fouten niet minder! We moeten de knop omzetten. Jezelf en je eigen gedrag eens goed tegen het licht houden. Daar begint het mee als we iets willen doen in het beheren, rentmeesterschap, van de aarde.

De Systeemcrisis

Zoals ik in mijn Instagram bericht ook aangaf geloof ik niet in een maakbare wereld. Laat staan een maakbare natuur. Wel zien we in talloze tekenen, of het nou de corona-crisis, de milieu-crisis of de “oorlogen en geruchten van oorlogen” dat de wereld op haar laatste benen loopt.

Dat betekent niet dat we niets moeten of hoeven te doen. Ik geloof sterk in wat Luther zei: “Als morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag mijn appelboom” (Maarten Luther, 1532).

De boel de boel laten of, sterker nog, domweg doorgaan met de aarde (welke wij moeten beheren en niet vernielen!) uit te putten is niet de weg. We moeten er klaar voor zijn als de Here komt om zijn Gemeente te halen. Aan de andere kant moeten we, zo geloof ik sterk, er zorg voor dragen dat onze leefomgeving op orde blijft.

Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik, jullie Here, kom. Door op wacht te staan, kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis inbreken. Zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden, door altijd klaar te zijn voor mijn onverwachte terugkeer als Mensenzoon. (Matteüs 24:42-44)

Als je iets krijgt in bruikleen en je vernielt het, dan ga je niet goed om met hetgeen aan je uitgeleend is. Dat zal de eigenaar er van niet waarderen! Zo kijkt God ook naar de manier waarop de aarde en alles wat er op is, waarvan Hij heeft gezegd dat deze goed was (Gen. 1:31), door ons wordt beheerd.

» Download de tekst: De Systeemcrisis (PDF)

De wereld loopt in mijn ogen steeds meer op haar laatste benen. Dat is geen opbeurende gedachte voor veel mensen. In Lucas 21:20-28 zei de Here Jezus dat de mensheid radeloos van angst zou zijn:

“Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.”.

Wij mogen echter weten dat het tekenen zijn die niet alleen zorgwekkend zijn voor ons leven hier op aarde, het zijn ook tekenen dat Zijn komst aanstaande is! Tot die tijd..? “Plant een appelboom”.

Print Friendly, PDF & Email