Gemeentegroei

(repost van het Bijbelgetrouw forum)

Er is over het onderwerp ‘gemeentegroei’ op dit forum al wel vaker gesproken, meestal in negatieve zin. Vaak wordt eigenlijk de aanname gedaan, door sommigen, dat “een grote gemeente” per definitie “fout” is, en een “kleine gemeente” per definitie “goed”.

De praktijk wijst uit dat dit absoluut niet klopt. De omvang (ledenaantal) van een gemeente zegt niets over leer- en leven. Het is géén graadmeter of er in betreffende gemeente wel- of niet een gezonde leer wordt gepredikt, integendeel. Zo ken ik bijvoorbeeld diverse kleine gemeenten welke helemáál geen gezonde leer prediken en juist zo klein zijn (en zullen blijven) omdat ze sektarisch en dwalend zijn..

In een oud topic schreef ik al eens:

Denk bijvoorbeeld aan de Londense Tabernacle Church (ooit door Spurgeon gesticht) met >1000 bezoekers in de dienst en een zondagsschool met ca. 700 kinderen.. In Amerika is ook een voorbeeld van zo’n gemeente met zelfs een 8.000 leden.

Vaak wordt “groot” geassocieerd met “fout” omdat “groot” vaak gerelateerd wordt aan “gemeentegroei-programma’s” (Rick Warren, Bill Hybels, c.s.). Laten we het daar even NIET over hebben,.. maar eens de positieve zaken voor het voetlicht brengen!

VOORBEELD 1
Ik vond vandaag een brochure terug (zie dit topic) van een baptistenpredikant, Vernon C. Lyons. Ik dacht eigenlijk dat hij voorganger was van een kleine, ‘fundamentalistische’, gemeente. Met name vanwege de inhoud van de brochure, denk ik, ontstond dat idee.

Omdat ik wat meer van de schrijver en zijn gemeente wilde weten ging ik eens zoeken op internet. Wat een (in positieve zin) “schokkende ontdekking”!

Vernon C. Lyons is de stichter van de Ashburn Baptist Church. De gemeente is in 1951 opgericht en telde slechts 13 leden. Nu, na 57 jaar, telt de gemeente ruim 1600 leden, zijn er 724 kinderen op de zondagsschool, ondersteunen zij 7 full-time evangelisten, hebben ze twee kerkgebouwen, worden er 3200+ Bijbel-trainingen verzorgd en heeft de gemeente acht-en-dertig (38!!!) andere gemeenten gesticht.

De gemeente is een gemeente welke in leer en leven de Schriften centraal stelt en -voorzover via een website te beoordelen is en uit wat je er kunt lezen en luisteren- een zuivere prediking nastreeft,…

VOORBEELD 2
Een gemeente waar ik recent ‘bij toeval’ tegen aan liep; de North Valley Baptist Church. Een gemeente die in 1975 begonnen is, met een 70-tal leden.

Nu is het een gemeente met een paar duizend leden en eveneens zondagsschoolwerk waar honderden kinderen per zondag naar toe komen. In de gemeente/kerkdiensten zijn bijna 60.000 (!) mensen tot geloof gekomen de afgelopen 33 jaar. Er zijn 14.000 mensen gedoopt. Ze hebben een lagere school gesticht, een school voor voortgezet onderwijs, een ‘bible college’ e.v.a. gestart waaronder zendingswerk in de Fillipijnen.

Tientallen mensen zijn opgeleid via deze gemeente hun Biblecollege en de zending in gegaan. Ze hopen in D.V. 2015 (dichterbij dan je denkt..) de 100e gemeente te hebben gesticht in de Fillipijnen.

Deze gemeente is als ‘orthodox’ te betitelen (heb er diverse preken online van bekeken) en gebruikt zelfs nog de King James-vertaling..

VOORBEELD 3
Ik had graag een vergelijkbaar Nederlands voorbeeld genoemd,.. maar ken in Nederland geen vergelijkbare gemeenten. Ja, er zijn een (paar) grote(re) baptisten- en Evangelische gemeenten. Maar qua ledental en opvattingen zijn ze onvergelijkbaar met bovenstaande voorbeelden.

Toch zijn er ook hier in Nederland grote gemeenten te noemen die zeer goed bekend staan.

WAAROM & HOE
Waarom begin ik hier over?

Omdat ik altijd nieuwsgierig ben HOE een gemeente, op een gezonde wijze, kan groeien. Zonder “Amerikaanse groeimethodes”. Zónder “allerlei wind van leer” te willen accepteren. Zónder je over te leveren aan methoden (lesprogramma’s, moderne popmuziek e.d.) die de reeds bestaande gemeente, de gemeenteleden, op een negatieve manier beïnvloed. Zelfs zodanig dat ze zich niet meer thuisvoelen en vertrekken.. Oftewel “zonder water in de wijn” te doen!

Deze twee voorbeelden alsmede de kerk “van Spurgeon” (Metropolitan Tabernacle, die ik altijd nog graag eens zou willen bezoeken!) hebben opvallende overeenkomsten!

Natuurlijk groeit een gemeente alleen, en alléén dan, op een gezonde wijze wanneer de Heilige Geest zijn werk kan doen. Wanneer leiding en leden zich afhankelijk weten van God! Maar welke ‘methode(n)’ hanteren zij verder? Wat doen zij nu anders dan andere gemeenten die het ledental alleen maar zien teruglopen?

1. Onderwijs!
Onderwijs aan kinderen, jongeren én volwassenen. Al deze gemeenten leggen stevige nadruk, in tijd, geld en energie, op het kinderwerk en het onderwijs (Bijbelonderwijs maar ook stichting van scholen e.d.). Kinderen staan absoluut centraal in deze gemeenten – en ik geloof dat dat ook dé methode, in deze tijd, is om mensen te bereiken. Bereik je de kinderen, dan bereik je ook de ouders!

2. Kerken stichten, evangelisatie
Een tweede, belangrijke, overeenkomst die ik zie is dat men ontzettend veel andere gemeenten heeft gesticht. Ze besteden veel tijd, geld en energie aan het stichten van gemeenten, evangelisatie, e.d. Niet gericht op groei van hun éigen gemeente, maar gericht op gemeentestichting in de omgeving en/of andere landen (en anderstaligen). Het doel is niet een “mega-gemeente” te worden of te zijn, maar de Gemeente van Christus verder te verbreiden. Zo heeft de gemeente uit het 2e voorbeeld een Spaanstalige gemeente gesticht, op hun eigen terrein en op kosten van de ‘moedergemeente’ zelfs…

3. Geld?
Nog zoiets opvallends: al deze kerken bieden onderwijs en kerkdiensten, via internet, gratis aan. Je mag gratis hun kerkdiensten beluisteren, bekijken enz. Je hoeft geen DVD’s te kopen, of lid te worden voordat je mee kan genieten van het werk van de Heilige Geest in die gemeenten. Je hóeft niet te doneren. Er wordt niet gebedeld om geld of druk gezet om te geven. En dat is uiteraard ook een Bijbels principe!

CONCLUSIE
Zoals ik eerder al stelde, “groot” is niet per definitie “fout”. Integendeel,.. van deze gemeenten, en dit zijn maar een paar voorbeelden, kunnen we denk ik iets leren. En dat is: je hoeft je boodschap niet te (laten) verwateren.

Het is absoluut niet noodzakelijk om het orgel de deur uit te doen en te vervangen voor een “praise-band” (maar het mág wel).

Wat wél noodzakelijk is, is dat een gemeente er van doordrongen is en wordt dat er éérst persoonlijke, geestelijke, groei nodig is (onderwijs!!) welke de leden vervolgens kunnen doorgeven aan anderen! Immers; alleen wat je zelf ook hebt ontvangen kun je dóórgeven aan anderen.

Dit onderwijs begint al jong, bij de kinderen. Geef je de kinderen slecht onderwijs, dan kun je er op rekenen dat -ook al is je gemeente nog zo groot, hip en modern- je gemeente over een aantal jaren zal “instorten”. Want de kinderen zijn de volgende generatie(s), die weer anderen moeten opvoeden in het geloof.

Print Friendly, PDF & Email