Zonen Gods

Een vraag op het forum van ‘Bijbelgetrouw’, welke ik hier doorplaats.

Wie zijn de zonen Gods? Je zou denken de engelen, maar dan toch niet allen?

De “zonen Gods” is een uitdrukking die op verschillende manieren gebruikt wordt, kan worden.

Romeinen 8:14
“Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.”

Romeinen 8:19
“Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.”

Kort gezegd zijn de ‘zonen Gods’ zij die God dienen. Dit kunnen mensen zijn, maar eventueel ook hemelse schepselen. En tevens is in dit verband op te merken dat er over de satan staat “en onder hen kwam ook de satan”; oftewel dat hij zich “onder hen mengde”.

In de Gemeente
Overigens is dat een opmerkelijk verschijnsel dat we tot op de dag van vandaag kunnen waarnemen; óók in de gemeente (“zonen Gods”) mengt satan zich onder de mensen; vaak door/via mensen die open staan voor leugen, bedrog, kwaadsprekerij (zijn “handelsmerk” vanaf de beginne immers?). Met als doel, wáre het mogelijk, de Gemeente van Christus Jezus te vernielen.

Toch geloof ik dat de Gemeente, net als Job, zal overwinnen mits zij zich, net als Job, niet verzet tegen de Here (en daarmee niet zondigt).

Print Friendly, PDF & Email