Boete en inkeer. In zijn schaduw zullen wij leven..

Klaagliederen 4:12-22

Vers 20 – Onze levensadem, de gezalfde des HEREN, werd in hun valkuilen gevangen, hij, van wie wij dachten: in zijn schaduw zullen wij leven onder de volkeren.

We horen hier het volk van Juda klagen over het feit dat zij -in Babylon- verbannen waren; hoewel er hoop doorklinkt, een profetische belofte, in de verzen die er aan het einde volgen. Ze zouden terugkeren en de ongerechtigheid, de zonde en de straf hierop, van Sion zou een einde kennen.

De kern van dit gedeelte is echter dat éne vers, vers 20. In de verzen 12-19 lezen we dat Juda in de ballingschap was. Een ballingschap waarvan niemand had geloofd dat zij daarin zoudenkomen. Omdat zij zich in Jeruzalem veilig waanden. Wie zou ooit gedacht hebben dat díe stad overwonnen zou worden

Prediking, 4e adventszondag, “Boete en inkeer”. Op wie stellen we ons vertrouwen? Op mensen? Op ons zelf, op onze (af)goden? Of op de Koning der Koningen? Sedekia (Klaagliederen 4, Jeremia 37-39) en zijn rebellie tegen de Here leert ons een belangrijke les…

> Prediking (PDF)

Print Friendly, PDF & Email