Bijbel Top 10 van 2023 – Bijbelgebruik naar vertalingen

Welke bijbelvertalingen hebben mensen in bezit, welke Bijbel wordt het meest gelezen in 2023? Welke studiebijbel geniet de voorkeur?

De website bijbelstudie.info deed een onderzoek de afgelopen maanden. Via de website, sociale media (facebook pagina’s, twitter, instagram) werd mensen middels een korte enquête gevraagd naar de bijbelvertalingen welke zij in bezit hebben, lezen en gebruiken voor Bijbelstudie. De vragenlijst werd ingevuld door bijna 200 respondenten.

» Download artikel en data (zipfile met losse afbeeldingen)
» Download artikel (PDF)

Bijbelgetrouw Christen - afb. Bijbel (HSV), R. Brinkman, Bijbelstudie.info

Het onderzoek is niet representatief voor alle (kerkgaande) Nederlanders. Er is niet gevraagd naar de kerkelijke achtegrond maar gezien de doelgroep van de website en sociale media pagina’s zullen de meeste respondenten van orthodoxe of evangelische signatuur zijn geweest.

Er was aan diverse christelijke online magazines en blogs gevraagd mee te werken. Helaas hebben ze dit niet gedaan*, op een paar uitzonderingen zoals Aantekingen bij de Bijbel na.

Bijbel Top 10 van 2023

Voor het onderzoek hebben we tien bekende vertalingen in de vragenlijst opgenomen:

 1. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
 2. Herziene Statenvertaling (HSV)
 3. Bijbel in Gewone Taal (BGT)
 4. Statenvertaling (SV)
 5. BasisBijbel (BB)
 6. Het Boek (HTB)
 7. Groot Nieuws (GN)
 8. Naardense Bijbel (NB)
 9. De NBG 1951 (NBG51)
 10. Telos Vertaling (Telos)

Daarover zijn de volgende vragen gesteld:

 • Welke Bijbelvertaling bezit u?
 • Wat is de standaard vertaling in uw kerk (de “kanselbijbel”)?
 • Welke vertaling gebruikt u om te lezen?
 • Welke vertaling gebruikt u voor bijbelstudie?

Digitale Bijbel populair

Daarnaast is gevraagd naar het gebruik van studiebijbels en tot slot de vraag naar medium-gebruik. Oftewel: digitale versie of een Bijbel in druk?

Hieruit blijkt, om met de laatste vraag te beginnen, dat de Bijbel nog steeds het meest in druk wordt gelezen en bestudeerd (60,53%). De digitale Bijbel is echter wel populair geworde met bijna 40% gebruikers.

Bijbelgebruik naar Vertalingen

De meest gelezen bijbelvertalingen onder de respondenten zijn opvallend genoeg niet de, voorzover na te gaan, meest verkochte vertalingen. De qua verkoopcijfers populaire NBV vertaling staat namelijk op de 3e plaats van meest populaire vertalingen in de enquête-uitslag.

Bijbel Top 10 van 2023

Top 5 bijbelvertalingen om te lezen

De Top 5 meest gelezen bijbelvertalingen zijn:

 1. HSV (39,25%)
 2. NBG51 (15,89%)
 3. NBV (11,21%)
 4. SV (9,35)
 5. HTB (4,67%)

Voor Bijbelstudie ziet de Top 5 bijbelvertalingen er net iets anders uit. Ook daar is de HSV weer de meest populiare vertaling (44,34%) net als de NBG51 (13,21%) en de NBV wederom op de 3e plaats met 10,38%.

De 4e plaats is voor de SV en de 5e voor de Telos-vertaling die, hoewel minder mensen deze als ‘leesbijbel’ gebruiken, met 4,72% de vertaling van Het Boek naar de 6e plaats verwijst.

Meest gebruikte Studiebijbel

Een studiebijbel is een speciale uitgave van de Bijbel voorzien van extra achtergrondinformatie, kruisverwijzingen, notities van de vertalers over de gemaakte vertaalkeuzes en historische achtergronden. De verschillen tussen de studiebijbels zijn inhoudelijk groot.

Opmerkelijk is het enorm grote verschil in populariteit van de verschillende studiebijbels. Het overgrote deel van de ondervraagden blijkt geen studiebijbel te gebruiken of een studiebijbel niet in de lijst opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan online studiebijbels.

Omdat de enquête zich uitsluitend richt op Nederlandse studiebijbels zijn de buitenlandse online studiebijbels uiteraard achterwege gelaten.

Meest populaire Studiebijbel in 2023

Met stip bovenaan vinden we de HSV studiebijbel met maar liefst 17,73%. De Top 5 van meest gebruikte studiebijbels:

 1. HSV Studiebijbel (17,73%)
 2. Statenvertaling met Kanttekeningen (10,64%)
 3. Studiebijbel CvB (7,09%)
  Bijbel met Uitleg (7,09%)
 4. NBV Studiebijbel (4,26%)
 5. Wetenschapsbijbel (3,55%)

Herziene Statenvertaling meest populaire bijbelvertaling

Uit de enquete blijkt dat de HSV de meest populaire bijbelvertaling is als het gaat om het lezen van de Bijbel, voor bijbelstudie en ook de HSV Studiebijbel is de meest populaire studiebijbel.

Cijfers Enquête Bijbelgebruik 2023

Ook wordt de Herziene Statenvertaling veel in kerken en gemeenten gebruikt, zo blijkt. Tellen we de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling samen, aangezien ze beide dezelfde uitgangspunten hebben qua brontekst, dan blijkt dat de Statenvertaling veruit het meest gebruikt wordt als kanselbijbel (50%), om te lezen (49%) en de Bijbel te bestuderen (54%).

____
* Een aantal christelijke bloggers heeft wel zelf de enquête ingevuld maar de link naar de enquête niet gedeeld via hun blog of sociale media.

Print Friendly, PDF & Email