Baptisten en Reformatie: gaat dat samen?

De Reformatorische Baptisten, een onderstroom in het Nederlandse Baptisme, timmert al weer een aantal jaren aan de weg. Maar, zo vraag ik mij vaak af, wat heeft de Reformatie te maken met het Baptisme, want is niet één van de kenmerken van de Reformatie de ‘kinderdoop’ en ‘vervangingsleer’?

Geloofsvervolging Dopersen in Nederland
Geloofsvervolging Dopersen in Nederland

Afbeelding – Anneken Hendriks was een huisvrouw in Friesland, doperse sinds 1552. In oktober 1571 werd ze geïdentificeerd in Amsterdam en ter dood veroordeeld. De beul werd bevolen om haar mond te vullen met buskruit en haar, vastgebonden aan een ladder, op een bed van gloeiende kolen te gooien. (Ets van Jan Luyken)

REFORMATOREN
De bekende Reformatoren Calvijn, Luther en Zwingli waren voorstander van de kinderdoop. Ook werden Baptisten niet geaccepteert tot de kring van de ‘protestanten’. Zwingli was overigens een beetje een vreemde eend in de bijt op dat gebied.

De leider van de Reformatie in Zürich, Ulrich Zwingli, sprak zich in 1523 in een studiekring uit voor de volwassendoop. Maar toen bleek dat de stadsraad van Zürich om politieke redenen niet van de kinderdoop af wilde, (kinderdoop betekende tevens inschrijving in de stadsregisters) herzag Zwingli zijn standpunt. (Wikipedia)

De enige echte Reformator die Nederland rijk was, was Menno Simons. Hij was een voorstander van de doop op geloof; met andere woorden de ‘volwassendoop’. Het koste veel van de aanhangers van deze leer hun leven. Ze werden door de Reformatoren(!) zwaar vervolgd en er werden duizenden ‘wederdopers’ simpelweg vermoord door ze onder andere te laten verdrinken of op de brandstapel te zetten. De vervolgde (Reformatorische gelovigen die door de Rooms Katholieke Kerk werden vervolgd) werd nu zélf een vervolger. Zoals je ook in de afbeelding hier boven kunt zien,

REFORMATORISCHE BAPTISTEN
In het verleden, zo’n vijf jaar geleden, heb ik al eens een uitgebreid artikel (PDF) geschreven over de “Sola5” of “Reformatorische Baptisten”.  Het is inmiddels zo’n tien jaar geleden dat ze met hun eerste manifest kwamen.

Inmiddels zijn er een drie Reformatorische Baptistengemeenten in Nederland. Het “jeukt” bij mij een beetje, die naam… Maar het doet mij wel goed dat men verklaart op één van de sites:

De leer van Calvijn over de verbonden is onbijbels. Calvijn ziet dat het verbond met Israël is overgegaan met de kerk. Echter, alle verbonden zijn gesloten met het huis van Israël en Juda. Huis van Israël is niet het geestelijk Israël(kerk), maar vleselijk. (Zie Rom.9:1-4) De belofte aan Abraham en zijn zaad is allereerst het vleselijk zaad, hetwelk is Christus. In Christus zijn we mede-erfgenaam van de beloften. Door wedergeboorte zijn we in Christus (Zijn lichaam) en niet omdat we in een christelijk gezin worden geboren. (http://refbaptisten.nl/).

Wat mij dan wel doet afvragen: als je Calvijn’s Verbondsleer verwerpt, in welk opzicht ben je dan nog ‘Reformatorisch’? Geschiedkundig hoorden de baptisten niet tot de Reformatie (Protestanten wezen hen af en vervolgenden hen) en leerstellig ook niet.

Wat ik ook verheugend vond, is dat op de site van één van de Reformatorische Baptistengemeenten in hun geloofsbelijdenis las dat zij geloven in de Opname van de gemeente, grote verdrukking én het Duizendjarig Rijk.

Wij geloven dat de persoonlijke terugkomst van Jezus Christus op de wolken het eerstvolgende grote gebeuren is in de vervulling van de Bijbelse profetieën. De gebeurtenissen in de wereld geven aan dat deze terugkomst niet lang meer kan duren. Hij zal dan alle levenden die geloven en zij die zijn ontslapen thuis brengen. Daarna volgt op aarde een periode van verdrukking en oordelen. In deze periode zullen velen alsnog tot geloof komen. Na deze korte periode komt Christus terug op aarde, met zijn gemeente, om Zijn duizendjarig koninkrijk te vestigen. Dit alles loopt uit op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.

Het verwondert mij dit te zien, na vijf jaar. Het maakt mij ook blij. Ik was erg bang dat deze beweging een terugkeer naar de ‘Gereformeerde leer’ zou inleiden. Vooralsnog lijkt dit niet het geval te zijn. Ik blijf het met interesse volgen… want het is mijns inziens zo dat Baptisten en Reformatorische opvattingen niet samengaan. En dat blijkt.

Print Friendly, PDF & Email