Tag: reformatie

De Reformatie (4). Johannes Calvijn – De Reformator uit Frankrijk

Johannes Calvijn was een controversieel theoloog. De Reformator uit Frankrijk studeerde onder andere in Parijs. Hij moest vanwege zijn sympathie voor de ideeën van de reformatie vluchten uit Parijs. Omstreeks 1533 had Calvijn wat hij noemde een “plotselinge bekering”: “God heeft mijn hart onderworpen en tot volgzaamheid gebracht.” Aangenomen wordt dat had hij de geschriften van …

Lees verder ..

De Reformatie (3). Zwingli – Reformatie in Zwitserland

De Reformatie in Zwitserland was een reformatie met veel aspecten. De Reformatie vond plaats in lagere én hogere sociale klassen, soms in het geheim, soms publiek. Soms in stilte, soms in gewelddadige conflicten. De herontdekking van de Bijbel was cruciaal. In Zwitserland droeg de reformatie álle genoemde aspecten. De belangrijkste leiders waren Calvijn en Zwingli. …

Lees verder ..

De Reformatie (2). Maarten Luther en de Reformatie in Duitsland

Maarten Luther, geboren in 1483, is een van de bekendste Reformatoren. Het was de tijd waarin enerzijds kunst en wetenschap tot bloei kwam, anderzijds de pest rond ging en zijn tientallen miljoenen slachtoffers eistte. De tijd van opstanden, heksenverbrandingen en jodenvervolgingen. Zoals William Shakespeare (1564-1616) het omschreef: What raging of the sea! Shaking of earth! …

Lees verder ..

De Reformatie (1). John Wycliffe en Johannes Hus

De invloed van John Wycliffe en Johannes Hus op de ontwikkeling van de Reformatie kan niet onderschat worden. John Wycliffe en de Reformatie John Wycliffe maakte een behoorlijke indruk op- en in de kerk; 43 jaar na zijn dood werd in opdracht van het Concilie van Konstanz zijn lichaam opgegraven, zijn stoffelijk overschot verbrand en …

Lees verder ..

De Kerk in de Middeleeuwen (410-1483)

Rome ‘de Eeuwige stad’ werd in 410 door ‘de barbaren’ ingenomen. Hiëronymus (Bethlehem) vroeg zich af “als Rome kan vallen, wie is er dan nog veilig?” Het was het begin van de Middeleeuwen. De kerk in de Middeleeuwen heeft veel aspecten. Augustinus antwoorde Hiëronymus: “Ben je verbaasd dat de wereld zijn grip verliest? Dat de …

Lees verder ..

Allerheiligen en Halloween (wat heeft dat met Luther te maken)

Halloween is een gebeuren dat ook in Nederland steeds meer aandacht krijgt. Het is een feest dat vroeger met name gevierd werd in Ierland, het Verenigd Koningkrijk en de Verenigde Staten maar nu wereldwijd populair is. Wat is de achtergrond van Halloween en wat heeft het met Luther te maken? Traditioneel wordt Halloween vooral gevierd …

Lees verder ..

Harde uithaal naar Evangelischen in De Nieuwe Koers

Orthodox theoloog Bram van de Beek haalt in De Nieuwe Koers hard en venijnig uit naar ‘de Evangelische beweging’. In het artikel poneert hij de stelling dat de Evangelische kerken ‘geen crisis kennen’ en suggereert hij dat de Evangelische beweging daarom ‘onbekeerlijk’ is. Een crisis is oordeel van God en vraagt om bekering, zegt Bram …

Lees verder ..

Baptisten en Reformatie: gaat dat samen?

De Reformatorische Baptisten, een onderstroom in het Nederlandse Baptisme, timmert al weer een aantal jaren aan de weg. Maar, zo vraag ik mij vaak af, wat heeft de Reformatie te maken met het Baptisme, want is niet één van de kenmerken van de Reformatie de ‘kinderdoop’ en ‘vervangingsleer’? Afbeelding – Anneken Hendriks was een huisvrouw …

Lees verder ..