Bidden en Werken

In de 2e Tess. Brief zegt Paulus in het eerste hoofdstuk dat hij God ten allen tijde zou moeten danken voor deze gelovigen waaraan hij schrijft.  In hoofdstuk 1:3-5 zegt Paulus zelfs dat hij regelmatig deze gemeente tot voorbeeld voor anderen stelt.

Waaróm was deze gemeente een voorbeeld voor anderen?

(Prediking, EBG Leek, 7-2-2010)

Print Friendly, PDF & Email