Tag: Volksvertaling

De Vulgaat – De volksvertaling in het Latijn

Hiëronymus was één van de grootste Bijbelgeleerden van zijn tijd. Hij vertaalde de Bijbel (Oude en Nieuwe Testament) in de ‘volkstaal’. De ‘vulgaire’ taal, die het gewone ‘vulgaire’ volk sprak. De Vulgaat dus, de volksvertaling in het Latijn. De Vulgaat (Editio Vulgata) is een belangrijke Bijbelvertaling in het Latijn. Ze is door Hiëronymus in opdracht …

Lees verder ..