Tag: pinksteren

Het Pinksterfeest – de doop met de Heilige Geest

Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het Pinksterfeest wordt vaak geassocieerd met de vervulling met de Heilige Geest van de gelovige, maar eigenlijk gaat het hier om de doop met de Heilige Geest. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er …

Lees verder ..