Ziekte en Genezing – van wie is het lichaam?

Ziekte en Genezing. Eén van de, ook nu nog steeds, hete hangijzers binnen het Christendom. Vooral door de invloed van het Charismatische Christendom is tegenwoordig binnen veel Evangelicale gemeenten een volstrekt verkeerd, en gevaarlijk, begrip ontstaan over (lichamelijke) genezing.

Deze studie/prediking gaat in op het onderwerp, of eigenlijk de vraag: is het Bijbels om genezing te ‘claimen’ van God? Is lichamelijke genezing één van de zaken waar we ons als Christen op moeten richten?

De studie is gemaakt uit persoonlijke vragen die ik had hierover omdat ik veel met ziekte wordt geconfronteerd in m’n directe omgeving (familie, gemeente) en daarom de Bijbel (opnieuw) ben gaan onderzoeken naar antwoorden op de vraag “hoe om te gaan met ziekte”?

Download(s):
PDF
– Audio (mp3)

Print Friendly, PDF & Email