Wie ben ik?

2 kor 3:15-18 (HSV)
15 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. 16 Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. 17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. 18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.Wie_ben_ik

Het viel mij op dat Christenen in andere delen van de wereld zo anders zijndan ons. Ik heb een paar contacten op bijvoorbeeld Facebook met Afrikaanse Christenen. En het viel mij op dat Christenen in Europa, m.n. Nederland, op deze media verzwijgen dat ze Christen zijn.

De broeders en zusters in Afrika juist niet! Zij wensen elkaar God’s zegen toe op internet. Ze plaatsen delen uit Gods Woord die hen aanspreken op hun site. Foto’s van de kerkdiensten en evangelisatie-acties. Posters voor bijeenkomsten zoals speciale kerkdiensten, acties, …

Gemeente van Christus zijn houdt bij hen niet op zodra ze de kerkdeur uit gaan. En dat trof mij eigenlijk; dat enorme verschil tussen hoe men daar met de Here leeft en hoe wij hier met de Here leven. Hoe zij op internet andere gelovigen opzoeken, contact leggen, en elkaar bemoedigen. Hoe zij een getuigenis zijn – ook daar!

En zet dat eens af naar hoe wij dat doen? Vooruit, aanklikken dat je Christen bent en de Bijbel je favoriete boek is; dat durven sommigen nog wel. Maar elkaar bemoedigen via een publiek medium? We lijken te gruwen van de gedachte alleen al. Stel je voor dat je collega’s of buren dat eens zouden zien!

> Download/verder lezen (PDF)

Print Friendly, PDF & Email