Wetten en Regels die Jood en Heiden moeten loslaten

Welke wetten en regels, welke leefwijze, is voor de Jood en Heiden die tot geloof komt in Christus van belang? Binnen veel kerken en gemeenten zijn hier allerlei opvattingen over.

“Want Christus is het einde van de wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft” (Rom. 10:4). “Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet én de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven … Want wij zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken der wet” (Rom. 3:21-28).

stenen tafelen wet van mozes wet of genade bedekking

Zo zijn er bepaalde stromingen die bijvoorbeeld de kinderdoop onderwijzen, met als oorspronkelijke grondslag de vervangingsleer. Ook zijn er stromingen die menen dat we als christenen de sabbat moeten vieren zoals de ‘Messiaanse gemeenten’ en de zevendedagsadventisten.

Ook zijn er die veel verder gaan en de verzoening van Christus voor iedereen van toepassing verklaren, dus zelfs voor ongelovigen (alverzoening). En dan noem ik nog maar drie leringen uit de enorme diversiteit aan opvattingen op het Christelijke erf.

Wetten en Regels?

Welke “wetten en regels” zijn voor de gelovigen uit de heidenen van toepassing? Handelingen 15 wordt vaak aangehaald als het gaat over de vraag wat de Joden moesten loslaten als het gaat over ‘de Wet van Mozes’.

Maar ook de gelovigen uit de heidenen moesten hun oude leven achter zich laten. In een paar regels lezen we daarover. De consequenties zijn echter voor zowel Jood als Heiden vergaand en ook helder. Al is het, vanuit de lezer vanuit de 21e eeuw, toch soms best lastig te bevatten allemaal.

“Wanneer een heiden –bijvoorbeeld een Griek– tot geloof in Christus komt, behoort hij vanaf dat moment tot de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar ook hij moet zich realiseren dat hij vanuit het heidendom niets mee mag nemen in zijn nieuwe leven en in de christelijke gemeente. In de bijeenkomst in Jeruzalem wordt op initiatief van Jakobus gesteld dat de gelovigen uit de heidenen zich moeten onthouden van ‘de afgodenoffers, het eten van bloed en van het verstikte, als ook de hoererij’ (Handelingen 15:29).

Wat heeft het (korte) briefje van de Apostelen aan de gemeente van Antiochië te betekenen voor ons, in deze tijd? Daarover kun je natuurlijk lang debatteren. Er worden vaak heel veel ‘Ja, maar’ reacties in stelling gebracht als je over de Bijbel spreekt.

Op God Dienen in het artikel “Over God en Goden” een goede studie op dit onderwerp. Lees hier verder.

Print Friendly, PDF & Email