Wedergeboorte – Spurgeon

Spurgeon schreef in zijn memoires het volgende:

In 1857, een dag of twee voordat ik zou preken in het Crystal Palace [waar later meer dan 23.000 mensen aanwezig zouden zijn om hem te horen spreken, RB], ging ik er heen om te beslissen waar het spreek-platform moest worden geplaatst, en, met het oog op de akoestische eigenschappen van het gebouw, riep met een luide stem als test “Zie het Lam van God , dat wegneemt de zonden der wereld. ”

In een van de zalen was een werkman, die wist niets van wat er gedaan werd, en hoorde de woorden, en ze kwam als een boodschap uit de hemel in zijn ziel. Hij werd geslagen met overtuiging over de zonde, legde zijn gereedschap neer, ging naar huis, en daar, na een tijd van geestelijke worsteling, vond hij vrede en het leven door het aanschouwen van het Lam van God. Jaren later vertelde hij dit verhaal aan iemand die hem bezocht op zijn sterfbed.

Is het niet wonderlijk hoe God werkt?

Print Friendly, PDF & Email