Wat weten we over Mohammed en de islam?

De kennis over Mohammed en de Islam is, vooral in het Westen, erg minimaal. Sommigen gooien Mohammed op één hoop met Jezus, Boeddha en andere religieuze leiders, ervan uitgaande dat alle religies allemaal vrijwel hetzelfde zijn en dat elk van hen de weg naar God kan wijzen.

Mohammed en de islam - Gabriel
Mohammed en de islam – Gabriel’s openbaringen aan Mohammed (Public Domain)

Anderen denken, onder andere door de invloed van rechts-populistische figuren, (zeer) negatief over Mohammed en zijn volgelingen, de moslims, maar ze baseren hun mening niet op feiten. De negatieve gedachten worden vaak gevoed door het islamtische geweld en de terreuraanslagen die we de afgelopen decennia hebben gezien.

Mohammed en de islam

We hebben een nauwkeurig begrip van Mohammed en de islam nodig. Een aantal belangrijke punten over Mohammed en de islam.

Openbaringen
Moslims geloven dat Mohammed openbaringen van God ontving via de engel Gabriël en dat deze goddelijke openbaringen zijn vastgelegd in de Koran.

De meeste moslims denken dat de Koran, geschreven in het Arabisch, een perfecte kopie is van een eeuwig origineel in de hemel.

Eerbied
De koran moet met eerbied worden behandeld. Zo wordt schoolkinderen in Saoedi-Arabië geleerd om ritueel te wassen voordat ze de Koran aanraken. Voordat ze het openen, moeten ze het drie keer kussen en het op hun voorhoofd aanraken. Ze moeten dit opnieuw doen wanneer ze het sluiten en opbergen. Vrouwen die ongesteld zijn, mogen geen koran aanraken.

De Koran moet in elk huis altijd op de hoogste plank worden geplaatst, zodat er geen ander boek of object boven staat. Het mag nooit op de grond worden gelegd en zelfs per ongeluk laten vallen is een schande.

Iedereen die de Koran beledigt of zelfs maar in twijfel trekt, wordt verondersteld goddelijke toorn uit te lokken – en kan ook de toorn van veel moslims tegemoet zien.

Voorbeelden hiervan zien we in landen als Pakistan, waar ‘blasfemie’ zeer ernstig bestraft wordt.

De Pakistaanse blasfemiewetten behoren tot de strengste ter wereld. Op belediging van de Koran, de Profeet en de islam staat de doodstraf”. (Volkskrant, 10 aug. 2020)

Hier wordt vaak misbruik van gemaakt – door iemand te beschuldigen van blasfemie oftewel ‘belediging van de profeet’ kan men een ander voor jaren in de gevangenis laten verdwijnen of zelfs legaal laten ombrengen. Wie er naar zoekt op Google vindt talloze voorbeelden hiervan.

Wie was Mohammed?

Mohammed werd ongeveer 570 jaar na Jezus geboren.

Mohammed zijn vader stierf voordat Mohammed werd geboren en zijn moeder stierf toen hij jongen zes was. De jonge wees groeide op in het huishouden van zijn oom in Arabië en leerde veel over handel en commercie.

Als jonge man toonde Mohammed vaardigheid in zakendoen en volgens de traditie had hij een reputatie voor eerlijk handelen. Hierdoor kreeg hij de bijnaam “de betrouwbare”.

Toen Mohammed 25 jaar oud was, werd hij ingehuurd door een 40-jarige weduwe genaamd Khadija bint Choewailid om haar bedrijf te beheren. Ze werd verliefd op hem en ze werden man en vrouw tot haar dood, 25 jaar later.

Volgens de moslimtraditie begon Mohammed op 40-jarige leeftijd stemmen te horen en visioenen te zien. Eerst was Mohammed bang dat hij door een boze geest zou zijn bezeten. Een bron zegt zelfs dat hij zelfmoord overwoog.

Zijn vrouw Khadijah moedigde hem aan om niet te wanhopen of te denken dat hij werd misleid door een boze geest. Ze vertelde hem dat hij aardig, eerlijk, trouw, genereus en behulpzaam was. Hij was volgens haar te goed om door demonen te worden misleid.

Er kwamen meer stemmen en visioenen. Mohammed, die niet kon lezen of schrijven, leerde de woorden uit het hoofd en leerde ze aan anderen. Na de dood van Mohammed werden de openbaringen in definitieve schriftelijke vorm samengesteld: de Koran.

De volgelingen van Mohammed onthielden volgens de traditie de openbaringen van hun profeet. Pas enkele decennia na het overlijden (ca. 632) van Mohammed werden de teksten opgeschreven.

Het was de kalief Aboe Bakr die een andere volgeling van Mohammed, Zaid ibn Sabit, na 632 opdracht gaf om alle losse fragmenten van Mohammeds openbaringen te verzamelen. De kalief Oethman ibn Affan voegde de verzamelde delen omstreeks 650 samen tot één geheel. (Historiek)

De oudst bekende delen van de Koran (Soera 18-20) zijn gedateerd op enkel decennia na zijn overlijden.

Vrouwen
Naast Khadijah had Mohammed 12, volgens andere bronnen 13, vrouwen, waarvan de jongste (Aïsja) op zes- of zevenjarige leeftijd met hem trouwde. Hij “consumeerde” haar toen ze negen jaar was (volgens andere bronnen 12 jaar).

Geweld
De Islam werd door Mohammed met geweld “verkondigd”.

Bij zijn bestuurlijk handelen liet hij zich in hoge mate leiden door het uitgangspunt dat het gewijde doel de profane middelen heiligt; oorlog, politieke moord en het martelen van gevangenen incluis. (Trouw, 27 jan. 2003)

Voor die tijd was dit, hoewel wreed, niet ongebruikelijk. Als je als heerser een andere stad, stam of groep onderwierp werden die geacht jouw opvattingen te gaan delen. Ook het Rooms Katholieke christendom heeft zich daar veelvuldig schuld aan gemaakt in het verleden.

Volgens de traditie heeft Mohammed zo’n 70 oorlogen gevoerd. Tegen de tijd van zijn dood in 632 had Mohammed de controle over Mekka en waren de Arabische stammen verenigd en machtig.

Nog geen eeuw later had de islam en de macht van de moslims zich verspreid over het Midden-Oosten, een groot deel van Azië, Noord-Afrika en Spanje. Dit gebeurde niet uit missionaire overtuiging, maar door militaire verovering.

In het begin, toen Mohammed weinig volgelingen en geen militaire kracht had, riep hij op tot vreedzame, geduldige prediking die mensen zou overtuigen door zijn wijsheid en schoonheid.

Religie van Vrede?
Toen de beweging groeide, verklaarde hij dat het juist was om te vechten ter verdediging tegen aanvallers. Latere passages van de Koran breidden de leer van de jihad verder uit en moedigden aan om in de aanval te gaan.

Moslimstrijders die stierven in de strijd werd beloofd dat ze naar het hoogste niveau van de hemel zouden gaan. Degenen die de strijd overleefden en zegevierden, konden de buitgemaakte goederen verdelen, inclusief krijgsgevangenen die hun eigendom werden en slaven.

De Koran moedigde moslims aan om “de heidenen te bevechten en te doden waar je ze ook vindt” (9:5). Joden en christenen werden niet als heidenen beschouwd en hoefden geen moslim te worden, maar ze moesten zich wél onderwerpen aan de islamitische heerschappij en een speciale belasting betalen, anders moesten ze worden bestreden totdat ze zich overgaven (9:29).

Als Mohammed verondersteld wordt een grotere profeet te zijn dan Jezus, zoals moslims zeggen, moeten we Mohammeds acties goed bekijken. Jezus verkondigde niet ‘met het zwaard’, integendeel. Jezus zei tegen Petrus: “allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.” – Matt. 26:52.

Mohammed financierde zijn beweging door karavanen aan te vallen en hun goederen te plunderen. Hij vocht in veel bloedige veldslagen. In één geval gaven honderden Joodse mannen zich over aan de troepen van Mohammed. Deze ongewapende gevangenen werden allemaal onthoofd met de goedkeuring van Mohammed.

Onder de overlevende vrouwen en kinderen zag Mohammed een mooie vrouw. Ze was net getuige geweest van de onthoofding van haar man, vader en broer. Mohammed nam haar als een van zijn vrouwen…

Bovenstaande is niet om kwaad te spreken over Mohamed of de Islam. Het zijn bekende feiten, uit de islamitische traditie!

Mohammed en Jezus

Vergelijk dat eens met Jezus? Jezus zegevierde door zijn boodschap van liefde, door genezingswonderen, door zijn lijden en dood, door zijn opstanding. De christelijke kerk verspreidde zich gedurende de eerste 300 jaar door vreedzame missie en door martelaarschap, niet door militaire macht.

Mohammed was niet zoals Jezus, en de opkomst van de islam was niet zoals de opkomst van het christendom. Jezus stierf om zijn vijanden te redden. Mohammed overwon en doodde vijanden.

De eerste volgelingen van Jezus redeneerden met mensen en probeerden hen over te halen het evangelie te geloven. Mohammeds eerste volgelingen gebruikten militair en politiek geweld om onderwerping af te dwingen.

Als we geen kennis van Mohammed en de Islam hebben kunnen we allicht de vergissing maken dat “alle religies hetzelfde zijn”. Maar zoals we in deze korte beschouwing zien, is dat absoluut niet het geval. De islam is wezenlijk anders dan het christendom. Nog afgezien van de grote theologische verschillen.

__
(naar: “The Rise of Islam”, Dr. David Feddes e.a. bronnen in tekst genoemd)

Print Friendly, PDF & Email