Waarom zijn christenen niet bang voor de dood?

Waarom heeft de dood geen macht meer over de christen? Waarom zijn christenen niet bang voor de dood? Angst voor de dood hoeft je niet meer te hebben, want de dood is overwonnen door de opstanding uit het graf van Jezus.

Waarom christenen niet bang voor de dood hoeven te zijn?

De Bijbel geeft ons een houvast als het over de dood gaat. De dood is overwonnen met Pasen, toen Christus opstond uit het graf.

Lukas 24:1-8 (HSV)
1 En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee.
2 Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf.
3 En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet.
4 En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden.
5 En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden?
6 Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was:
7 De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.
8 En zij herinnerden zich Zijn woorden.

1 Korinthe 15:55 (HSV)
Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

Print Friendly, PDF & Email