Viral Video! Meisje claimt wonderbaarlijke genezing van Crohn

Een video van een Amerikaans meisje, Cassidy Kellagher, die een wonderbaarlijke genezing van Crohn claimt gaat viral op diverse charismatische kanalen en TikTok. Ze heeft de video op Youtube gezet en inmiddels is de video al ruim 300.000 keer bekeken.

Onder de titel “Extreme atheïst die christenen te schande maakte, neemt Jezus aan na genezingswonder op sterfbed” verscheen de video en een artikel er over op Revive, een hertaling van het origineel op God.TV.

Viral Video! Wonderbaarlijke genezing van Crohn - Screenshot Youtube

Het meisje heeft de video op Youtube geplaatst onder de titel “How Jesus saved an atheist on her death bed :)”.

Wat is de ziekte van Crohn?

De Ziekte van Crohn is een ontstekingsziekte.

De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van de darm. De ziekte van Crohn noemt men, net als colitis ulcerosa, ook wel een inflammatory bowel disease (IBD). Bij de meeste patiënten met de ziekte van Crohn zijn de dunne darm, de dikke darm, en/of de endeldarm ontstoken, maar er kan ook sprake zijn van ontstekingen in de rest van het spijsverteringskanaal. De ziekte kan voorkomen vanaf de mond tot aan de anus.

Laurence Jones Graspop 2022 – eRBee Fotografie
Laurence Jones Graspop 2022 (eigen foto)

Regelmatige ziekenhuisopnames en hevige pijn is bij de ziekte van Crohn niet ongebruikelijk. We hebben het van dichtbij gezien.

Een bekende zanger die we een paar jaar geleden hebben ontmoet, Laurence Jones (die overigens ook Christen is), uit Engeland heeft deze ziekte ook en zet zich al jaren in voor mede-patiënten en fondsenwerving voor onderzoek naar de ziekte.

Jones meldt over de ziekte onder andere het volgende:

Sometimes it requires frequent check-ups. Yeah, it is pretty bad. I guess you have your good days and you have your bad days. I recently got the news that I’m in remission with my Crohn’s after ten years battling with it. Possibly even longer. I got really ill when I was eighteen. [..] It is hard. I work with the hospital. I have something called a vedolizumab Therapy infusion once a month which is the best treatment I’ve had yet, and I think has helped towards my remission. I’m working with a Doctor in England. Eating the right stuff on tour and taking it easy.

Wonderbaarlijke genezing van Crohn

Wie de video van Cassidy Kellagher en haar geclaimde wonderbaarlijke genezing van Crohn bekijkt met een licht kritische blik (..) zal een aantal zaken meteen opvallen.

Om te beginnen haar Youtube kanaal. Er staat slechts één video op het kanaal, dat vorig jaar is aangemaakt. De video is drie week geleden geupload. In de video vertelt ze  onder andere:

  • ze was ‘een extreme atheïst’
  • een ‘extreme veganist’
  • een ‘panseksueel’
  • een ‘egoïstisch, verschrikkelijk, persoon’
  • ze deelde volgens eigen zeggen “in een lettuce bikini” (een bikini gemaakt van groentebladeren) aan senatoren vegetarische hotdogs uit,..
  • door het bezoek van een Engel aan haar sterfbed is ze genezen.

Veganisme was haar (af)god, stelt ze, en ze ging naar ‘de school voor dierenrechten‘ (wat dat ook mag zijn). Verder claimt het meisje dat ze voor PETA werkte. Enig bewijs hiervoor, zie verder, ontbreekt overigens.

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) is de grootste dierenrechtenorganisatie ter wereld, en PETA-afdelingen hebben wereldwijd samen meer dan 9 miljoen leden en supporters. PETA is erg activistisch, regelmatig behoorlijk militant zelfs.

Toen ik het artikel las, en de video bekeek, kreeg ik wat twijfels. Het zou mooi zijn, geweldig zelfs, als iemand van Crohn’s genezen wordt door een wonder. Het is overigens niet voor het eerst dat iemand een dergelijke claim doet, je vindt een aantal van dergelijke claims op Youtube.

Met interesse bekeek ik de video. Maar gaandeweg hoorde en zag ik toch: ‘red flags’, oftewel er gingen wat alarmbellen af.

“Op haar sterfbed genas ze”

In de video vertelt ze dat ze in Juni 2019 een vreselijke buikpijn kreeg, in het ziekenhuis werd opgenomen en op basis van een CAT-scan (MRI) werd geconstateerd dat ze Crohn’s had. Ze claimt in het ziekenhuis, op haar sterfbed, wonderlijk te zijn genezen.

Soms verloopt de ziekte van Crohn inderdaad zo ernstig dat patiënten aan de complicaties kunnen overlijden, maar dat is zeldzaam. We hebben het dan over complicaties en in de video heeft ze het niet over complicaties (van operaties).

Ik weet van mensen die de ziekte van Crohn hebben dat het helse pijnen zijn die ze ervaren. Het is een vreselijke lijdensweg waar ze doorheen gaan. Maar er aan overlijden is dus écht zeldzaam.

De claim dat ze op haar sterfbed lag is daarom nogal discutabel.

Verschijningen van Engelen

Terwijl ze in het ziekenhuis ligt bezoekt, zo zegt ze, “een prachtige Jamaicaanse vrouw” haar die ze nog nooit eerder in het ziekenhuis heeft gezien, die voor haar gaat bidden.

Ze zegt dat de vrouw, naar zij meende, een verpleegkundige was die later niet meer te traceren is, helemaal niet in het ziekenhuis werkt en feitelijk niet bestaat. De claim die ze vervolgens doet is dat God haar een engel heeft gezonden om met haar te bidden en haar te genezen. De volgende dag is alle pijn weg en is ze genezen, zo stelt ze.

Engelen zijn dienende geesten. Als God hun de opdracht geeft, falende en zwakke gelovigen te helpen, doen ze dat. De verhalen over engelenverschijningen legio. De persoon die zegt er één te hebben gezien, kan daar veel of weinig ophef over maken.

Of het een werkelijke verschijning is geweest? Feit is dat het een persoonlijke ervaring betreft. Die is door een ander niet te controleren. Een persoonlijke ervaring is ook niet te bestrijden.

Als God het nodig vindt dat een engel, in welke gedaante ook, een van Zijn kinderen beschermt of helpt, is dat opdat Híj daarvoor geëerd wordt. Engelen helpen de gelovigen in hun weg op aarde. Het einddoel van die weg is ‘de behoudenis’ (Hebr 1:14). Zie ook  Kingscomments.

Engelen staan dus altijd ten dienste van de gelovigen.

Wanneer zij verschijnen aan ongelovigen is dit wegens een oordeel (zie bijv. Gen. 19:13). Het is daarom des te opmerkelijker dat zij claimt dat er een engel was, terwijl zij atheïst was, die voor haar ging bidden waardoor ze is genezen.

Engelen die bidden kennen we voor zover mij bekend ook niet in de Bijbel. De verschijning van een engel kunnen we dus om meerdere redenen in twijfel trekken.

Mogelijk heeft ze, er van uitgaande dat haar verhaal waar is, hallucinaties of een droom gehad.

CV op LinkedIN

Wat verder opvalt is dat deze wonderbaarlijke genezing van Crohn en het meisje, Cassidy Kellagher, haar vroegere levenswandel kennelijk verder nergens “gedocumenteerd” zijn. Ook geeft ze, zoals opgemerkt, geen enkele onderbouwing op dat punt.

Er is géén Instagram of Facebook account. Op TikTok zijn alleen maar ‘reposts’ door anderen te vinden van haar video. Eigenlijk is ze bijna nérgens te vinden. Dat kán natuurlijk. Er zijn meer mensen die nooit sociale media gebruiken laat staan dat het verplicht is. Toch is daar in dit geval wel iets over op te merken.

In haar video voert ze geen enkel, geen splintertje, bewijs aan voor haar verhaal. Zelfs de naam van het ziekenhuis ontbreekt. Getuigenis van een arts, verpleegkundige, familie of vrienden, een predikant of op zijn minst haar moeder, die ze meerdere malen aanvoert in de video als iemand die er bij was? Dat zou toch het minste zijn wat je zou verwachten.

Hoe eenvoudig was het geweest toch op zijn minst een páár foto’s of video’s van haar vroegere leven in de video te verwerken? Of een stukje uit een (online) krant van de acties die ze voerde?

Activisme
Je zou verwachten dat iemand die dermate activistisch was, zoals ze zegt, op zijn minst -net als veel jonge activisten- zeer actief zou zijn op social media. Dat hóeft niet, maar het is wel het patroon dat je meestal ziet.

Activisme kenmerkt zich door kanalen te zoeken om aandacht te vestigen op je opvattingen. En Social Media is, zeker bij jongeren, daarvoor de aangewezen weg. Maar Cassidy is eigenlijk nérgens te vinden.

De enige plaats waar ze vindbaar is op social media, is op LinkedIN (mirror). Daarnaast treffen we haar ook aan in een artikeltje (mirror) uit 2013 over de plaatselijke tennisclub. Op LinkedIN lezen we in haar bio op dit moment het volgende:

My name is Cassidy Kellagher and I just graduated with an Associates Degree from the University of Delaware. I’m a very creative person and have been designing interior displays and my own clothes for years. My style and inspiration comes from Free People, Anthroplogie and Urban Outfitters. I’ve sold a lot of things that I’ve made at local flea markets and local shops. I love turning old unwanted things from thrift stores and making them into a wearable garments or accessories. I want to expand my skills and knowledge of retail and design. 

Seafood restaurant
In haar CV, activiteiten en bio niets over het activisme, geen lidmaatschappen van dierenrechtenorganisaties. Integendeel. Sterker nog.. ze werkt al jarenlang in een Seafood restaurant volgens haar CV.

Voor iemand die claimt extreem veganistisch te zijn, die niet eens aan één tafel wil zitten met iemand die dieren eet en zegt te werken voor PETA nota bene, is dit wel zéér opmerkelijk!

Ze leeft al sinds 2015 van het uitserveren van vis en andere zeedieren aan mensen? Dat terwijl je veganist en PETA-activist bent? Dat strookt niet met elkaar.

Cassidy Kellagher - seafood veganisme

Veganisme is een levenswijze waarin gestreefd wordt naar het volledig vermijden van het gebruik van dieren. Veganisten zijn tegen elke vorm van wreedheid tegenover dieren. Iemand die leeft volgens het veganisme heet veganist of vegan. (Wikipedia).

Wat ik verder bevreemdend vind, en typisch Amerikaans, is dat veganisme wordt weggezet als iets wat kennelijlk slecht is, net als je inzetten voor dierenrechten en panseksualiteit (is de onderliggende claim of suggestie niet ook dat ze van al deze dingen ‘genezen’ is?). Het wordt door haar in hetzelfde rijtje geplaatst als atheïsme en extreem egoïsme nota bene.

Haar LinkedIN CV, er vanuit gaande dat het hetzelfde meisje is, spreekt haar claims tegen.

Dierenactivisme

PETA wordt door veel mensen, zeker in de VS, gezien als een vorm van ‘terrorisme’. Hoewel PETA behoorlijk extremistisch kan zijn en ik daar persoonljik ook geen groot fan van ben, kan lidmaatschap of activisme op het gebied van dierenrechten niet worden gezien als iets wat slecht is als in “zondige levenswandel”, zij wekt de suggestie dat dit wel zo is.

Het eten van dieren is immers een gevolg van de zondeval. Pas ná de zondeval veranderde het dieet van de mens. Daarvoor waren Adam en Eva vegetariërs. Na de zondeval werden dieren gedood om als voedsel en bron voor kleding en gereedschap te dienen. Het doden en eten van dieren is daarmee een kernmerk van de zondeval. Hoe zou het verwerpelijk of “zondig” zijn als mensen veganist zijn?

Ziekte van Crohn in regressie

Laat ik er eens vanuit gaan dat ze daadwerkelijk ziekte van Crohn heeft.

Ik haalde niet voor niets Laurence Jones aan als voorbeeld. Wat hij zegt hebben meer patiënten ervaren die deze ziekte hebben: de ziekte kan ‘in regressie’ gaan. Het is immers een ontstekingsziekte en ontstekingen kunnen komen en gaan.

Dan ben je niet genezen maar zijn de ontstekingen, is de ziekte, tijdelijk in rust. Als je dan je houdt aan de aanwijzingen van artsen kun je een relatieve goede periode hebben die zelfs enkele jaren kan duren. Sterker nog, op thuisarts.nl lezen we het volgende:

De ziekte van Crohn is helaas (nog) niet te genezen. Maar hoeveel en hoe vaak de ziekte klachten geeft, verschilt per persoon: de een heeft jaren geen klachten en dan opeens wel weer. De ander heeft een periode klachten en daarna nooit meer. De meeste mensen hebben periodes zonder klachten en periodes met klachten.

Het ís mogelijk dat ze daadwerkelijk ziekte van Crohn heeft. Dat ze in het ziekenhuis heeft gelegen, een droom had dat er voor haar is gebeden, en de ziekte in regressie is gegaan.

Dáár wil ik afblijven. Maar zoals zij het verhaal nu vermarkt, dáár heb ik grote moeite mee.

Factcheck
Als ik het verhaal dus aan een kleine ‘factcheck’ onderwerp, zie bovenstaand, kan ik niet anders concluderen dan dat hier sprake van een meisje is die, in het beste geval, een schreeuw om aandacht online plaatst.

Ze kan zelfs daadwerkelijk Crohn hebben en behoren tot de categorie die na een periode klachten nooit meer klachten heeft (maar dat zal nog moeten blijken en zullen we mogelijk over een paar jaar pas weten).

In het ergste geval is het een meisje die met een leugenachtige video, over de rug van patiënten met de Ziekte van Crohn, plaatst. Mogelijk met het doel om als “Beginning Creator” (zoals haar linkedin-profiel meldt) zoveel mogelijk views en kliks op haar video’s te krijgen om zo een paar centen te verdienen met een viral video.

Dat laatste is ze in elk geval in geslaagd. Want ja, als content-creator op Youtube kun je geld verdienen aan je video’s. Per 1.000 views ongeveer US$18. Met ruim 300.000 views (op dit moment) niet alleen qua views een droomstart voor een nieuwe Youtube kanaal, ze zit nu dan ook op US$5.400 aan geschatte inkomsten. En gezien het feit dat de video nog maar net online is, zal dat de komende tijd nog wel flink oplopen.

Geen trackrecord
Ik wil niet flauw doen, maar iemand zonder enig aantoonbaar trackrecord die allerlei onverifieerbare beweringen doet, tegenstrijdige informatie op LinkedIN heeft, een ziekte claimt te hebben waarvan bekend is dat deze geruime tijd in regressie kan gaan en een enorm wonder claimt te hebben meegemaakt geloven zonder ook maar énig bewijs?

Daarnaast: ze is over een periode van zes maanden behandeld in- en door het ziekenhuis zegt ze. Dat ze hersteld is, althans dat de ziekte in rust is, kan net zo goed komen door de behandeling die ze daar gehad heeft en de bijbehorende medicatie, dat die gewoon goed aangeslagen is. Dat is niet ongebruikelijk immers?

Eigenlijk is het, op de keper beschouwd, best wel een amateuristisch filmpje waar zowel qua feitelijke informatie als Bijbels gezien het nodige aan rammelt.

Een meisje die in de auto zit en een opmerkelijk “wonderverhaal” doet. Dat is alles.

Goedgelovige christenen

Veel christenen willen té graag wonderen en tekenen zien en ervaren en verliezen dan elk kritisch vermogen. Hoe goedgelovig zijn we als christenen tegenwoordig?

Haar verhaal past in het narratief van de charismatische beweging, in de vooronderstellingen van de gelovigen in deze kring. En dat maakt dat een video als deze klakkeloos zonder ook maar énige toetst gedeeld wordt als “de waarheid”.

In het slechtste geval heeft zij handig hier op ingespeeld en is het een verdienmodel. In het beste geval gelooft ze het zelf ook en denkt genezen te zijn. Ik hoop voor haar het laatste. Alhoewel ik mij wel afvraag –en me ook zorgen maak over– hoe ze dan zal omgaan met het (hoogstwaarschijnlijk) terugkeren van de klachten en hoe de charismatische christenen vervolgens met háár omgaan. De ervaring leert immers dat men de ‘genezene’ dan laat vallen als een baksteen.

Update. Genezen. Of toch niet?

update: er is een vervolgvideo door haar geplaatst enkele dagen nadat dit artikel is verschenen waaruit niet anders kan worden geconcludeerd dan dat het meisje inderdaad niet genezen is van de ziekte van Crohn, er zijn volgens eigen zeggen cystes geconstateerd en ze krijgt nog een operatie, zo vertelt zij.

___
Naschrift: ik had bij haar video een aantal (mild kritische, vriendelijke) vragen gesteld. De reactie mijnerzijds is door haar verwijderd, net als een aantal andere reacties. Het meisje wil overduidelijk geen “verantwoording” afleggen en reageert alleen op “juichende reacties”. Wederhoor toepassen is door haar zelf daarmee onmogelijk gemaakt.

 

Print Friendly, PDF & Email