TLDR – Een video over Bijbels Anafalbetisme, eten en amusement!

TLDR, Too Long, Didn’t Read. Te lang verhaal, ik heb het niet gelezen. Daarom vandaag een video. Een video over lezen, eten en amusement!

Problemen met afspelen? Kijk hier op Youtube

Een video over lezen, eten en amusement!

Van sommige mensen die mijn website bezoeken, en mensen op Sociale Media, krijg ik soms de klacht dat artikelen op de website van de Stichting Yarah en op mijn blog Bijbelstudie.INFO “te lange verhalen” zijn.

Aan de andere kant sturen mensen die die klacht hebben mij dan soms als antwoord op dingen die ik schrijf (zonder kennelijk het artikel goed te hebben gelezen of slechts soms maar een paar alinea’s of alleen maar de titel) mij dan een video van een uur of soms zelfs nog langer van Youtube.

Dat verbaast mij soms enorm. Hoe kan het dat een artikeltje, dat zeven tot acht minuten lezen is, te lang is. En een video kijken die een uur duurt niet.

Daarbij hebben de artikelen ook vaak netjes verklarende voetnoten, citaten uit de bijbel, wikipedia, artikelen of boeken, links naar andere websites en video’s.

Dan denk je als schrijver: “Ik heb echt álle relevante informatie keurig opgeschreven en beschikbaar gesteld! Hier kan de lezer wat mee. Zo kunnen ze goed alles controleren en hun eigen mening vormen”.

En dan krijg je als reactie “TLDR” en een link naar een video. Dat is best frustrerend. Want in een artikel dat je in vijf tot tien minuten kunt lezen zit al snel urenlang studie, onderzoek en schrijfwerk.

In frustratie blijven hangen of afhaken is natuurlijk nooit een goed idee. Beter is om na te denken wat de oorzaak is van dergelijke reacties en kijken of ik er iets aan- of mee kan doen.

Lezen is een kunst

Tot de uitvinding van de radio, film en televisie waren mensen om kennis op te doen aangewezen op lezen. Of aangewezen op iemand anders die ‘belezen’ was, gestudeerd had en kennis mondeling overdroeg.

De boekdrukkunst was een revolutie. Vanaf dat moment konden boeken makkelijker gemaakt worden en goedkoper. De boekdrukkunst is rond 1450 uitgevonden door Johannes Gutenberg in Mainz, Duitsland. Daarna verspreidde de boekdrukkunst zich over heel Europa.

De uitvinding zorgde er voor dat bijvoorbeeld de Bijbel nu in grote aantallen gedrukt kon worden en véél meer mensen de beschikking kregen over de Bijbel. Dat heeft onder andere er voor gezorgd dat de Reformatie plaats vond. Zonder de boekdrukkunst was de Reformatie waarschijnlijk nooit van de grond gekomen.

Maar.., leren lezen en boeken aanschaffen was niet voor iedereen weggelegd. Veel arme mensen konden helemaal niet lezen of schrijven. Laat staan dat ze een boek konden kopen.

Want ondanks de uitvinding van de boekdrukkunst was een boek toch altijd nog erg duur.

Toename kennis
De gedachte was, en is, dat lezen mensen verrijkt en kennis doet toenemen. Dat mensen meer dingen leren en weten en dus slimmer worden.

Lezen en schrijven, naar school gaan, was in eerste instantie alleen voor de betere kringen weggelegd.

Ook tegenwoordig is het nog steeds zo dat kinderen in armere gezinnen minder goed onderwijs krijgen dan kinderen in rijkere gezinnen. Ze lezen ook minder, zo is vastgesteld.

Het opleidingsniveau van de ouders speelt daarin ook een belangrijke rol. Gelukkig is dat allemaal wel verbeterd de laatste 50 tot 60 jaar.

Tegenwoordig kan iedereen in ons land naar school om te leren lezen, rekenen en allerlei andere vaardigheden op te doen.

Toch is góed lezen, begrijpen wat je leest, nog altijd een kunst op zich. In de Bijbel vinden we daar een goed voorbeeld van in het verhaal van de kamerling van de Koningin van Ethiopië.

En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest?” (Handelingen 8:30 HSV).

De dienaar van de koningin van de Ethiopiërs las wel wat er in de Bijbel stond, maar begreep er niets van. Pas toen Filippus het hem uitlegde begreep hij het en toen hij het begreep wat Jezus gedaan had voor de mensen, ook voor hem, werd hij gelovig en liet hij zich dopen.

Denk niet dat die man dom was. Integendeel. Het drong simpelweg niet tot hem door wát het betekende wat hij las in de Bijbel. Dus ook al kún je goed lezen, heb je een goede opleiding en ben je heel slim: het kan toch zo zijn dat je iets niet begrijpt.

Video over lezen (Gerd Altmann via Pixabay)

Analfabetisme

Film, TV en Video, tegenwoordig overal aanwezig, zouden in principe er toe kunnen leiden dat mensen die moeite hebben artikelen of boeken begrijpend te lezen kennis te laten opdoen. In het bijzonder mensen die analfabeet zijn en niet kunnen lezen en schrijven.

Er zijn daar voor heel geschikte programma’s op TV waarin belangrijke feiten en kennis wordt uitgelegd, documentaires op bijvoorbeeld NPO, Discovery of National Geographic.

Ook zijn er bijvoorbeeld bijbelstudieprogramma’s bij Family7. De EO heeft ook prachtige documentaires.

Daar kun je heel veel van leren, ook al heb je heel veel moeite met lezen of begrijpend lezen. Je kunt gewoon kijken en luisteren en er van leren.

Functioneel Analfabetisme
Naast analfabeten zijn er ook mensen die ‘functioneel analfabeet’ zijn.

Mensen zijn functioneel analfabeet wanneer het leesniveau zo laag is dat ze zich niet kunnen redden in een geletterde maatschappij.

Hieronder vallen ook mensen die de taal niet goed spreken. Zij kunnen misschien wel lezen en schrijven in hun eigen taal, maar in het Nederlands wordt dat een groot probleem.

Bijbels Anafalbetisme
Er is naast het gewone analfabetisme ook veel ‘bijbels anafalbetisme’.

Heel veel mensen zijn net als die dienaar van de Koningin van Ethiopië. Ze lezen de Bijbel wel maar hebben geen idee wát ze lezen.

Met mijn artikelen op bijbelstudie.info probeer ik daar soms wat aan te doen, door stukjes uit de Bijbel te bespreken. Of te vertellen over de geschiedenis van de Bijbel en de kerk. Of maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel uit te leggen.

Met mijn uitleg hoef je het helemaal niet eens te zijn. Het is ook niet gezegd dat mijn artikelen en Bijbelstudies de enig juiste uitleg is. Maar het is altijd goed, denk ik, om kennis te nemen van de gedachten van anderen.Of dat nu mijn gedachten zijn of iemand anders die zijn of haar visie op de Bijbel geeft.

Bijbels Anafalbetisme zorgt er voor dat mensen misleid kunnen worden. Doordat anderen hun allerlei onzin verkopen. Over de Bijbel. Over Jezus. Over God.

Die mensen die onzin verkopen doen dat door een stukje uit de Bijbel te lezen en op een hele rare manier uit te leggen, dwaling te verkondigen.

Ik heb daar verschillende artikelen over geschreven en juist dat soort artikelen worden door mensen als “te lang” en “te moeilijk” ervaren. Of, zoals ik al zei, ze zien de inleiding en sturen mij een link naar een video van een uur of langer.

Toename kennis

Het idee was dat als kennis, via boeken, beschikbaar gesteld zou worden mensen over het algemeen ‘slimmer’ zouden worden.

Tot op zekere hoogte is dat ook zeker gebeurd. Er zijn ontzettend veel mooie dingen door de wetenschap ontdekt, beschreven, en weer geleerd aan anderen.

Ook zijn er heel veel ontwikkelingen geweest op medisch gebied. Door dat artsen van alles ontdekten en hebben beschreven wat ze ontdekten konden anderen daar weer mee verder. En zo ontwikkelde de kennis van artsen zich steeds verder en dieper.

Maar zoals gezegd: Leren lezen en boeken aanschaffen was niet voor iedereen weggelegd. De toename van de kennis was alleen in bepaalde kringen.

Tot in de jaren ‘70 gingen kinderen uit de ‘arbeidersgezinnen’ bijvoorbeeld voornamelijk naar de LTS of de Huishoudschool “want wie voor een dubbeltje geboren wordt, wordt nooit een kwartje” zeiden ze dan.

Studeren was eigenlijk alleen voor de rijken.

Vrije Kennis via Internet!
Met de komst van internet waren de verwachtingen hoog gespannen. Kennis voor íedereen, gratis en overal, beschikbaar!
Dat ‘gratis’ is natuurlijk relatief. Je hebt wel een computer, tablet of redelijke telefoon nodig. Daar heb je bepaalde basisvaardigheden voor nodig.

Daarmee zijn mensen die analfabeet zijn nog steeds grotendeels uitgesloten. Maar film, televisie en video’s op bijvoorbeeld Youtube – dat is voor eigenlijk iedereen wel te kijken en luisteren.

Kennis vrij (gratis) en voor iedereen beschikbaar. Dat was dé belofte toen internet publiek beschikbaar kwam. Wat zou de wereld, in positieve zin, verbeteren!

Onze hersenen zijn lui geworden
Het resultaat is verbijsterend. Kennis is, bij de gemiddelde burger, niet toegenomen. Mensen, de burgers, zijn niet slimmer geworden.

CBS - bevolking nederland steeds hoger opgeleid

Het gemiddelde opleidingsniveau in Nederland is de laatste tien jaar wel gestegen maar die stijging is vooral te danken aan het feit dat er steeds meer vrouwen zijn gaan studeren.

Opleidingsniveau zegt natuurlijkl niet alles. We zien zéér hoog opgeleide mensen de grootste kolder uitslaan tegenwoordig in het maatschappelijke debat, in de politiek, in de pers.

En in dit kader is het opmerkelijk dat het CBS meldt dat de leesvaardigheid van de Nederlandse leerlingen achterblijft bij die van leerlingen in veel andere EU-landen.

Volgens sommige onderzoekers maakt het internet ons zelfs alleem maar dommer. Het heeft negatieve invloed op onze hersenen en in het bijzonder hoe we informatie verwerken.

Nicholas Carr, finalist voor de Pulitzer prijs (een prestigieuze Amerikaanse literatuurprijs) in 2010, schreef:

Ik denk niet meer zoals ik vroeger dacht. Ik voel het het sterkst als ik aan het lezen ben. Mezelf onderdompelen in een boek of een lang artikel was vroeger makkelijk. Mijn geest zou meegenomen worden in het verhaal of de wendingen en ik zou urenlang lange stukken proza tot me kunnen nemen. Dat is zelden meer het geval. Nu begint mijn concentratie vaak na twee of drie pagina’s af te dwalen.”

Een probleem dat veel mensen herkennen. Ik zelf ook. Ik lees nauwelijks nog een boek, terwijl ik vroeger uren slaap heb gemist omdat ik boek éérst wilde uitlezen!

Gebruikmakend van nieuwe inzichten over de werking van ons geheugen en de manieren waarop we informatie verwerken, toont Carr aan dat het internet niet alleen ‘nuttig gereedschap’ is, maar ook bezig is onze identiteit en zelfs de structuur van onze hersenen te veranderen.

Carr vergelijkt de opkomst van het internet met verschillende uitvindingen die ook een nieuwe manier van denken met zich meebrachten, zoals de komst van de plattegrond (navigatie!), de uitvinding van de klok en de overstap van handschrift naar typemachine.

Voordelen internet

Ja – er zijn heel veel voordelen. De wetenschappelijke wereld, journalisten, onderzoekers: ze profiteren allemaal van internet. Want informatie is makkelijker en sneller toegankelijk.

Maar over het algemeen zie je dat op internet gebeurde wat ook al te zien was in film en televisie: voornamelijk plat entertainment.

Helaas zijn er ook partijen waarvan je dacht dat ze maatschappelijk totaal niet meer relevant waren die het internet aangegrepen hebben om hun verderfelijke gedachten te verspreiden; bijvoorbeeld extreem rechtse groepen.

Totaal ongehinderd kunnen mensen die complottheorieën aanhangen hun gang gaan. Allerlei idioterie wordt verspreid, ik heb er regelmatig aandacht aan besteed. En échte kennis wordt door een brede laag in de samenleving verworpen.

Er is een enorm wantrouwen onder de mensen richting kennis.

Bibjelstudie, Bijbelse Theologie en Artikelen over de Bijbel en Evangelisch Christendom

Dwalingen via internet

Eén groep die ook het internet heeft aangegrepen om hun invloed uit te breiden is de enorme waaier aan dwaalleraren die er is.

Regelmatig voel ik mij genoodzaakt aan dwalingen aandacht te besteden. En we zien dat het aantal dwalingen sneller verspreid door de invloed van internet.

Ook hier geldt voor dat veel mensen zeggen dat ik véél te lange artikelen schrijf. Helaas het is niet anders en het kán niet anders.

Je kunt in twee zinnen vaak niet uitleggen wat het probleem is als het over een dwaling gaat. Daarnaast moet je het ook Bijbels onderbouwen.

— Hoe kan het dat een artikeltje, dat zeven tot acht minuten lezen is, te lang is. En een video kijken die een uur duurt niet.

Het antwoord lijkt hier in te liggen: onze hersenen zijn lui geworden. We zijn gewend geraakt aan beeld en geluid, multimedia, enterainment.

Brood en Spelen!
Dat is ook de kracht van veel dwalingen op het Christelijke Erf. Entertainment.

De Romeinen wisten het al: “Geef het volk brood en spelen”. Oftewel amusement en een gevulde maag, dan hou je het volk tevreden.

Dat bieden dwalingen ook. En dat combineert, helaas, geweldig met internet.

Print Friendly, PDF & Email