Tekort aan predikanten? De Rupsen in de kerk.

De Rupsen in de Kerk verwoesten de kerk. Zo waarschuwde in 1739 Gilbert Tennent, een piëtistische protestantse evangelist in het koloniale Amerika, mede grondlegger van Princeton University en één van de leiders van de “Great Awakening”. Hij kreeg gelijk.

caterpillar rups groen blaadje

Er is een groot tekort aan predikanten in de kerk, zo meldt EenVandaag (video hieronder). In een preek over Markus 6:34 onder de titel “Het gevaar van een onbekeerde bediening”zei Gilbert Tennent het volgende:

“Een trouwe bediening is een groot sierraad, zegen en troost voor de kerk van God; zelfs de voeten van zulke Boodschappers zijn schitterend. Dus het tegendeel, een goddeloze bediening is een grote Vloek en Oordeel: deze rupsen werken om elk groen ding te verslinden. Er is niets dat meer verdriet kan oproepen en al onze krachten en hartstochten kan doen treuren, de meest nadrukkelijke, de meest onophoudelijke, onverzadigbare en betreurenswaardige pijnen; dan het melancholische geval van degenen die geen trouwe bediening hebben! Deze waarheid wordt onze geest in een sterk licht voorgehouden, in de woorden die ik nu heb gekozen om aan te dringen; waarin we een verslag hebben van het verdriet van onze Heere, met de oorzaken ervan.”

Tekort aan Predikanten

De kerken hebben een tekort aan predikanten. Maar waar is dat aan te danken?

De generatie die nu met pensioen gaat heeft zelf de protestantse kerk geslóópt de afgelopen 40-50 jaar. Gek hè, dat er dan geen opvolging (meer) is. De generatie die nu met pensioen gaat is de generatie die het geloof afgebroken heeft, de kerken als zielezorgers in de steek hebben gelaten. De goeden niet te na gesproken is dit, in zijn algemeenheid, al decennialang gaande.

Het is dan ook niet voor niets dat de kerken leeggelopen zijn. Waarom zou je immers nog naar een kerk gaan als de man of vrouw op de preekstoel je niets te bieden heeft in je geloofsopbouw, sterker: je geloof alleen maar áfbreekt?

Schapen zonder Herder

Té vaak heb ik gehoord van- of gelezen over predikanten dat ze zelf niet meer geloven in God of de Bijbel. Hoe kun je dan verwachten dat er uit de toehoorders, de jongeren (voorzover die er nog zijn) nog een 2e of 3e generatie predikanten komt. En als daaruit al predikanten voortkomen: wat hebben die dan nog te bieden aan hun toehoorders?

Waarom zouden ze een lange en dure studie gaan volgen over- of in iets waarvan hun eigen, huidige, predikanten hebben gezegd dat “het niet waar is”? Meest bekende voorbeeld is uiteraard de inmiddels overleden “atheïstische predikant” Klaas Hendrikse.

Jongeren verlaten massaal de kerk. De gemiddelde leeftijd van de leden stijgt hard. In het rapport “Van God Los” (PKN) staat:

“De afgelopen vijftig jaar kromp het aantal kerkleden met meer dan de helft en in dezelfde periode nam het aantal Nederlanders dat in God zegt te geloven af met 70%, het aantal dat de Bijbel ziet als Gods woord met 75% en het aantal dat gelooft in een leven na de dood met 60% (en dan zijn daar ook nog alle gelovigen in reïncarnatie e.d. bij meegeteld).”

Uit de statistische jaarbrief 2017 van de Protestantse Kerk Nederland blijkt dat onder de 40 vooral een kaalslag heeft plaatsgevonden. Mensen, gezinnen, met kinderen verlaten de kerk. Of ze zijn al vertrokken voor er kinderen zijn gekomen.

leeftijdsopbouw protestantse kerken
Bron: statistische jaarbrief 2017

 

Zelfs onder de meer orthodoxe jongeren is er veel kerkverlating. Uit een onderzoek van het Reformatorisch Dagblad in 2011:

Kerkenraden noemen ”losgroeien van de Bijbelse boodschap” (71 procent) en ”keuze voor een wereldse levensstijl” (60 procent) als belangrijkste redenen voor het vertrek van de jongeren.

Het vertrek van jongeren “losgroeien van de Bijbelse boodschap” of “kiezen voor een wereldse levensstijl” noemen? Als je géén Bijbelse boodschap voorgehouden en voorgelééfd krijgt, hoe kun je er dan van losgroeien? Leggen de kerken die dit concluderen niet de schuld bij de jongere? Enige zelfreflectie zou op zijn plaats zijn!

De gelovigen in veel kerken zijn “schapen zonder herder” geworden. Jezus zag met verdriet naar de schapen zonder herder in Zijn tijd hier op aarde. Hij kwam voor hen, gaf zijn leven, overwon de dood. Voor hén, zij die zonder herder waren. Hoeveel verdriet zou de Here nu wel niet moeten hebben over de gelovigen die zonder herder zijn?

Groei Evangelische Beweging?

De groei van de Evangelische gemeenten en kringen was dan ook niet voor niets voor 50% te danken aan de ‘kerkverlating’. Want: veel mensen die de PKN en andere protestantse kerken verlieten gingen niet weg omdat ze de “Bijbelse boodschap” de rug toekeerden maar juist omdat ze die boodschap zóchten. En dit vonden, naast een stuk beleving, in de Evangelische beweging. Daarnaast was de groei van deze beweging voor ca. 25% te danken aan toetreding van mensen die voorheen ongelovig waren (bekeerlingen).

Maar ook in de Evangelische beweging zijn de “rupsjes” inmiddels actief.

„De Evangelische Omroep, die volgende maand vijftig jaar bestaat, is uitgegroeid tot een van de grootste publieke omroepen. Dat is ten koste gegaan van de uitgesproken evangelische identiteit. Je ziet dat daar vanuit de achterban protesten tegen klinken. Bij theologische instellingen komt de zogeheten nieuwe hermeneutiek op, die leidt tot een andere visie op de autoriteit van de Bijbel. Het is daarmee de vraag of er op termijn geen sprake zal zijn van een verdere verwatering van de oorspronkelijke identiteit.” (Paul Vermeer, RD)

Zoals ik eerder al eens schreef: “Het aantal jongeren dat nog naar een kerk (blijft) gaan is tevens scherp aan het dalen. Ook binnen de Evangelische Beweging. Veel jongeren verlaten de kerk zodra ze ‘op zichzelf’ gaan wonen of gaan studeren. Ze geloven vaak nog wel, daar niet van, maar de kerk of gemeente zoeken ze niet meer op. En vice versa… Als die trend zich verder doorzet zullen we over nog eens 10 tot 15 jaar kerken zien, ook doordat de oudere generatie ons ontvalt, waar minstens de helft van het aantal bezoekers verdwenen is.. Ténzij God ons een opwekking geeft!“.

Het is tijd voor…

Het is hoog tijd, méér dan ooit, dat we de “schapen zonder herders” niet meer laten ronddwalen. Dat het weer Pasen wordt in het hart van de jongeren. Maar het is, was, aan mijn generatie hen die boodschap te brengen. Een generatie (ik ben 50+) die érnstig plichtsverzuim heeft gepleegd. Net als de generatie voor ons. Die het allemaal heeft láten gebeuren dat de rupsen de kerk kapot gevreten hebben.

Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten.” (Joh. 4:35, HSV)

Het is tijd voor verootmoediging en schuldbelijdenis! Het is tijd om, in navolging van de Here Jezus, het Evangelie (weer) te onderwijzen!

 

Print Friendly, PDF & Email