Tag: zondeval

Waren Adam en Eva sterfelijk geschapen?

In de christelijke pers, in de VS, is de vraag opgeworpen of Adam en Eva sterfelijk geschapen zijn of niet. Daar is de nodige onrust ontstaan erover en boos wordt gewezen naar onder andere Christianity Today die ‘aan dat soort dwalingen ruimte biedt’. Het is inderdaad waar dat Christianity Today een bepaalde kant opschuift waar …

Lees verder ..

En God zag.. dat het zéér goed was

Van het Bijbelforum: ..kan het niet zo zijn dat de mens niet 100% goed geschapen was, waardoor hij toch tot de zondeval kon komen? Gen. 1:4 zegt: “En God zag, dat het licht goed [towb] was” Oftewel: goed, aangenaam, fijn, blijdschap brengend (enz, zie de link) Gen. 1:31 “En God zag alles wat Hij gemaakt …

Lees verder ..

Zonde, een kwalijke erfenis?

Genesis 3:1-24 – Een tijdje geleden kreeg ik een email met een vraag over de erfzonde. De schrijfster zei, in het kader van de ‘erfzonde’, het volgende: “ik leef wel ongevraagd op deze aarde en waarom moet ik mezelf dan als de grote zondebok aanwijzen die automatisch onder het begrip zonde valt. Ik heb er …

Lees verder ..

Het Evangelie

Wat is “het Evangelie”? Oftewel: de Boodschap van de Bijbel? Er zijn bibliotheken vol over geschreven. Zelf heb ik bijvoorbeeld een CDRom-set van Ages-software die alleen al duizenden boeken bevat, van de hand van theologen en ‘leken’, over de Bijbel en wat de boodschap van de Bijbel is. Eén van de stelregels binnen de ICT …

Lees verder ..

Structuur van Genesis

De structuur van Genesis kan als volgt worden weergegeven of samengevat: I. De vroege historie van het menselijke ras (hoofdstuk 1-11) Schepping Val van de mens Zondvloed Ontstaan van de volken II. De historie van Abraham en zijn nakomelingen (hoofdstuk 12-50) Abraham (geroepen door God, vanuit Ur, Irak) Izak Jakob Jozef Dit is de meest …

Lees verder ..