Tag: wedergeboorte

Het Arminianisme versus Calvinisme

Een lange, lange theologische ‘strijd’ is het Arminianisme versus Calvinisme. Veel Calvinisten, wanneer evangelicale (met name Baptistische) opvattingen ter sprake komen reageren vaak laatdunkend met een opmerking als “Dat is Arminianisme!”. En daarmee loopt een gesprek over geloofszaken vaak vast. Door het Arminianisme-argument geeft de opponent te kennen je in te delen in een bepaalde …

Lees verder ..

Bekering en Wedergeboorte

“wanneer gij u dan tot de HERE, uw God, bekeert en naar zijn stem luistert overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel” – Deut 30:2 Veel Christenen, of beter gezegd, mensen die zoekende en tastende zijn in het geloof, denken dat ‘bekering’ iets is dat …

Lees verder ..

God dienen – niet vrijblijvend!

Het verhaal van Jona is natuurlijk overbekend. Het is ook een ‘omstreden’ verhaal en de huidige, moderne, mens wil van een dergelijk wonderverhaal niet meer weten. Zie ook: “Jona, de Opstandige Profeet” Jona 3:1-10 Toch vreemd – we geloven in de Here Jezus, we geloven dat Hij aan het kruis stierf, dat hij zelfs opstond …

Lees verder ..

De uitverkorenen van God

Deze Bijbelstudie is een soort van ‘woordstudie’, aan de hand van een woord of begrip willen we diverse delen in God’s Woord naslaan op de betekenis van het woord; in de context én wat het voor ons, als gelovigen, betekent. De kerntekst, het kernbegrip, is ‘De Uitverkorenen van God‘ – Rom 8:33. Wanneer Paulus begint …

Lees verder ..

Wedergeboorte – Spurgeon

Spurgeon schreef in zijn memoires het volgende: In 1857, een dag of twee voordat ik zou preken in het Crystal Palace [waar later meer dan 23.000 mensen aanwezig zouden zijn om hem te horen spreken, RB], ging ik er heen om te beslissen waar het spreek-platform moest worden geplaatst, en, met het oog op de …

Lees verder ..

Wedergeboorte, handopsteking?

Waarschuwing: dit artikel kan in een bepaalde zin nogal schokkend of confronterend zijn voor sommige lezers. De laatste weken lag er een artikeltje op mijn buro, heel kort, paar alinea’s, van een Amerikaanse baptistenpredikant. Ik had er al eerder over gelezen; in de VS, met name, is de zogenaamde ‘altar call’ -de oproep tot wedergeboorte- …

Lees verder ..