Tag: vulgata

De Ark van Noach

De Statenvertaling van de Bijbel is secuur:  ‘De ark rustte in de Zevende maand, op den zeventienden dag der maand, op de bergen van Ararat’. (De Pers) Dit Ararat kennen we ook uit andere bronnen. Het gebied wordt meestal Urartu genoemd en komt overeen met het huidige Koerdistan. Het misverstand dat Ararat een berg zou …

Lees verder ..