Tag: vroege kerk

Kennis is het Wapen van de Christen

Wat moesten de discipelen onderwijzen? Alles wat Jezus had bevolen (te onderwijzen). Dit omvatte Jezus’ eigen woorden en alle woorden van de Bijbel, want de hele Bijbel is de boodschap van Christus en is geïnspireerd door de Heilige Geest. De Bijbel is het (geestelijke) zwaard, kennis is het Wapen van de Christen! De vroege christenen …

Lees verder ..

De Christelijke Samenkomst in de vroege Christelijke Kerk

Geschreven omstreeks het jaar 150 is dit misschien wel de meest complete beschrijving over hoe wij Christenen aanbidden en hoe de Christelijke Samenkomst bij de vroege christenen werden gehouden. Samenkomsten in alle eenvoud en eerbied. Justinus de Martelaar was een filosoof en verdediger van het christendom die omstreeks 165 in Rome de marteldood stierf. De …

Lees verder ..

De Fiscus Judaicus – de Wegen Scheiden

Lange tijd gebruikelijk in het Romeinse Rijk: Belasting betalen omdat je geboren bent als Jood. Het was de zogeheten “Fiscus Judaicus”. De Fiscus Judaicus zorgde ook voor een verwijdering tussen Joden en de volgelingen van Messias Jezus, de Christenen. De Fiscus Judaicus was een belasting die in het begin van de jaren 70 v.Chr. door …

Lees verder ..

Wat geloofden de Gnostici?

In het vroege Christendom waren er verschillende ‘gnostische’ denkers, een stroming die ook in het Christendom invloed had. Zelfs zodanig veel dat verschillende vroege kerkvaders het in diverse geschriften bestreden. Verschillende groepen en geleerden hebben de spirituele wijsheid van gnostische bewegingen aangeprezen en enkelen hebben zelfs gesuggereerd dat sommige gnostische documenten ten onrechte niet in …

Lees verder ..