Tag: velden

Mijn ‘spijze’ is ….

Johannes 4:31-38 Matteüs 7:15-23 Twee heel verschillende gedeelten hebben we gelezen. Tenminste, zo lijkt het. Maar beide gaan in de kern over het doen van de wil van God. In het éérste gedeelte in de positieve zin, in het tweede in de ‘negatieve’ zin; zij doen alsóf zij de wil van God deden maar dat …

Lees verder ..