Tag: valse profetie

wolf in schaapskleren

Valse Profetie: “Foutje, bedankt” (2)

Als er sprake is van valse profetie, aantoonbaar valse profetie, wat doen we dan met de valse profeten? In een eerder artikel, geschreven in November, maakte ik duidelijk dat er onder de (charismatische) leiders veel valse profeten zijn en in gemeenten ook veel valse profetie is. En dat valse profetie vaak zonder consequenties blijft.

wolf in schaapskleren

In de Verenigde Staten zijn er nog stééds “profeten”, ik krijg er regelmatig van bekenden emails en berichten over via sociale media, die maar door blijven gaan met berichten over de ‘overwinning’ van Trump, dat hij ‘een van God gezonden engel’ is en ga zo maar door. Zelfs ná dat Biden is beëidigd als de 46e president van de Verenigde Staten. Men wringt zich in allerlei bochten en geeft alternatieve verklaringen of spreekt ‘nieuwe profetieën’ uit waarin Trump alsnog ‘grootse’ dingen worden toegeschreven. Uit naam van de Here God ..

Valse Profetie is niet zonder gevolgen

Hoewel binnen gemeenten de valse profetie vaak zonder gevolgen blijft, en er een enorme tolerantie voor valse profetie is, blijkt het nu toch anders te gaan. Dit met name omdat het mensen van een bepaalde statuur betreft.

Een dag van afrekening is aangebroken voor de hedendaagse “profeten” in de pinkster- en charismatische beweging die ten onrechte een overwinning voor president Trump in 2020 voorspelden. Een charismatische leider noemt het een “bestraffing van de Heer.” Een belangrijke spreker in de beweging noemt het “de grootste misleiding die ik heb gezien in de 49 jaar dat ik Jezus volgde”. En weer een andere voorganger roept uit dat delen van de beweging uit “ziek” zijn.

Privé en op sociale media, uiten deze profeten en hun duizenden volgelingen zch “in een orgie van zelfbeschuldiging, verwijten en fantastische hoop dat God op de een of andere manier vóór 20 januari een overwinning voor Trump zal bewerkstelligen”. Anderen die zich hebben verontschuldigd omdat ze het verkeerd hebben gedaan, zijn beschuldigd, vervloekt en zelfs met de dood bedreigd.

Wat natuurlijk bizar is. Mensen ‘vervloeken’  of ‘met de dood bedreigen’ gaat véél te ver. Helemaal omdát zij zich verontschuldigd hebben voor hun valse profetie. De mensen die hen vervolgens ‘beschuldigen, vervloeken of met de dood bedreigen’ zijn kennelijk niet in staat de waarheid onder ogen te zien.

James A. Beverley, een onderzoeksprofessor aan de Tyndale University in Toronto, ging verder door de kwestie “de belangrijkste crisis in de geschiedenis van de moderne charismatische profetie ” die hij heeft gezien in 40 jaar studie van de beweging te noemen.

“De strijd om de Trump-profetieën heeft een diepe verdeeldheid gebracht in de charismatische en pinksterwereld en het heeft die tak van de christelijke kerk een serieuze geloofwaardigheidsproblee bezorgd,” zei hij. Beverley gelooft ook dat de wilde speculaties van de QAnon-beweging dat Trump het leger inschakelt om Washington terug te nemen, sommige pinksterprofeten hebben beïnvloed.

Het nieuwe boek van Beverley, The QAnon Deception, is vorige maand uitgebracht en onderzoekt hoe beroemde christelijke pro-Trump-figuren zoals Mark Taylor (bekend als de ‘brandweerman-profeet’) en Dave Hayes (ook bekend als de ‘biddende medic’) directe links hebben naar QAnon. (Religion Unplugged)

Q Quelle QAnonQAnon is een samenzweringstheorie die beweert dat een geheime kliek in de regering, de media en andere invloedrijke instellingen zich bezighoudt met kinderhandel, kannibalisme en de gebruikelijke samenzwering van wereldheerschappij en mensenoffers.

Een subtheorie in de beweging beweert dat er beelden zijn van Hillary Clinton en haar assistent “die het gezicht van een kind afscheurt en het als een masker draagt voordat ze het bloed van het kind drinken tijdens een satanisch ritueel offer”, zo schrijft Christianity Today.

Ook in Nederland zijn er aanhangers van deze bizarre gedachten. En deze gedachten kregen óók ingang in de Evangelische Beweging en Protestantse kerken.

Nu de verkiezingen in de VS achter de rug zijn, zijn deze gedachten niet zomaar verdwenen. Voor veel van de opvattingen is er een kruisbestuiving te zien tussen de rechtsradicale groepen, mensen die zich verzetten tegen bijvoorbeeld de corona-maatregelen (feitelijk: verzet tegen de overheid) en anti-vaxxers.

Een nieuwe ‘religie’?

“Sommigen praten over QAnon alsof er een messiaanse figuur aan het werk is. Net als de oude ketterij van het gnosticisme in de vroege kerk, lokt het mensen met beloften van geheime kennis. Het geeft een gevoel van identiteit en verbondenheid met codefrases als: “Waar we heen gaan, gaan we allemaal.” Veel mensen, ook actieve kerkleden, worden aangetrokken.”

Bijbel Bible Worship Aanbidding
Image by J F from Pixabay

Het Reformatorisch Dagblad schrijft:

Al in 2016 stelde Russel Moore, de voorzitter van de ethische commissie van de Zuidelijke Baptisten, dat het langer zou duren voordat de evangelicals zijn hersteld van de schade van hun steun aan Trump dan van de gevolgen van de schandalen rond televisie-evangelisten uit de jaren tachtig. „Wanneer het evangelie wordt vermengd met egocentrische machtspolitiek, krijg je een gevaarlijk product”, zei hij toen.

Staat en Kerk zijn gescheiden, moeten gescheiden zijn. Een principe welke Baptisten van oudsher hanteren. Door zich te verbinden aan het ‘trumpisme’ hebben de valse profeten uit de Charismatische- en Pinksterbeweging een verschrikkelijke fout gemaakt en enorme schade toegebracht aan het Evangelie. Door zich te laten lenen voor het ‘Trumpisme’, door invloeden vanuit QAnon en allerlei andere lobbygroepen is het Evangelie bevlekt en besmeurd geraakt door ‘de wereld’.

Mijn overtuiging is dat evangelicals het christelijk getuigenis hebben opgeofferd, in ruil voor bescherming door Trump. En wat is er gebeurd? In plaats van beschermd te worden, is de evangelische beweging ernstig gewond geraakt.
Barry Hankins, hoogleraar geschiedenis aan de Baylor University in Waco (Texas), RD.

Voormalig vice-president Mike Pence, evangelisch christen, zei in een interview dat hij op voorhand samenzweringstheorieën afwijst:

“Ik weet niets van die complottheorie. Ik weet niets over QAnon, en ik wijs het zonder meer af, ‘ aldus Pence.

Hadden de leiders in de diverse Evangelische kerken, en de gelovigen, maar naar deze vooraanstaande broeder geluisterd! Helaas kozen ze er voor “profetie” uit te spreken die bol staat van het verheerlijken van een mens (Trump) gecombineerd met samenzweringstheorieën. Met als gevolg dat nu de Evangelische beweging nog verder zal instorten. Zoals ik hier meer dan tien jaar geleden al schreef.

Hoe nu verder?

Charismatische gelovigen zijn “in oorlog met elkaar” als gevolg van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren.

Naast het omgaan met degenen die zijn misleid, moeten christelijke leiders in plaats van “oorlog maken met elkaar” eens gaan nadenken over hoe deze complottheorieën van QAnon, rechtsradicale opvattingen, Trumpisme enzovoorts grip konden krijgen in onze kerken en instellingen. Wat is er mis met ons discipelschap dat ons kwetsbaar maakte voor leugens die zo verschrikkelijk vals waren? Welke behoeften, angsten of ambities koesterden we? Slaagden we er niet in het hoofd te bieden aan al die leugens en misleiding en waarom dan niet? Wat heeft de deur geopend voor deze misleidende stemmen?

Laten we eens beginnen bij de predikers, leiders in gemeenten, bijbelleraren. Laat hen nu alsjeblieft eens de Waarheid omarmen en die uitdragen! In plaats van de leugengeest zijn gang te laten gaan – vaak uit eigenbelang, bewust of onbewust. Maar laten we als gelovigen ook eens goed naar onszelf kijken. Waarom staan wij zo open voor leugens?

Paulus schreef al, in 2 Korinthe 11:4 – “Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.”

Wanneer we de gezonde leer, de Waarheid, verwerpen zijn we een speelbal van de vader van de leugen. De Evangelische beweging gaat ten onder ténzij er sprake is van inkeer, berouw en oprechte bekering.

 

Bijbel Bijbesltudie Smarphone Bijbelonderzoek

Valse Profetie: “foutje, bedankt”?

Bijbel Bijbesltudie Smarphone BijbelonderzoekWat te doen als er sprake is van valse profetie? Dat is: wanneer mensen claimen namens God te spreken maar overduidelijk niet namens Hem het woord hebben gevoerd?

2 Petrus 1:21 (NBG51) “want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken

Wanneer iemand dus een profetie spreekt, als in “Zo spreekt de Here” of “God laat mij zien dat” claimen zij woorden van God te spreken. En woorden van God zijn altijd Waar. Wanneer je dus profetie uispreekt, ook zogenaamde “nieuw-testamentische profetie” móet deze waar zijn. Is deze profetie onwaar, dan is er sprake van een valse profetie én dientengevolge een valse profeet.

De Here Jezus zei over dit soort profeten

Matteüs 7:15 (NBG51) “Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.”

“Wacht u” betekent “Pas op”. Pas op voor deze mensen zij lijken geestelijk, maar het zijn wolven.

Valse Profeten

Ik heb de afgelopen decennia heel wat valse profetie voorbij horen komen. Heb ze zelfs op schrift uitgereikt gekregen. De mensen die deze woorden uitspraken stonden vaak op een voetstuk(je) binnen de gemeenten. En nog steeds immers: “Zij spreken namens God!”. Met als gevolg dat veel mensen binnen de gemeente er helemaal niets van durven te zeggen als er overduidelijk sprake is van valse profetie.

Nee. Zij spreken niet namens God. Dat doen zij absoluut niet. De Bijbel is daar heel duidelijk over.

Nooit waren valse profetieën zo duidelijk als rondom de verkiezing van Trump. Diverse (charismatische) zelfbenoemde leiders en ‘profeten’ meenden te moeten ‘profeteren’ dat Trump de verkiezingen zou winnen. Ook via de sociale media zag ik talloze bekende en onbekende “profeten” claimen dat zij namens God spraken als zij Trump als winnaar aanwezen.

Waar dit soort zaken toe leidt zie je bij een bekende prediker als Kris Vallotton (Bethel Church, USA). Eérst ‘profeteert’ hij dat Trump de verkiezingen zal winnen, om vervolgens met het schaamrood op de kaken te moeten toegeven dat hij er naast zat:

“I want to sincerely apologize for missing the prophecy about Donald Trump. It doesn’t make me a false prophet. I prophesied he would become president four days after he declared his candidacy [in 2015]. And I prophesied Trump would not be impeached [and removed from office]. I’m very sorry to everyone who put their trust in me. There was a major, major mistake,” said Vallotton. (Christian News)

Opmerkelijk genoeg zegt hij: “Dat maakt mij geen valse profeet”. Want: “ik zat met mijn voorspelling twee keer eerder wel goed”. Wacht eens even? Is God dan een beetje aan het “raden” wat de uitkomst van een verkiezing is? Is “twee uit drie goed gegokt” hoe God werkt? Is Gods Woord niet altijd zeker en vast? En los daarvan, om te zien dat Trump zijn impeachment zou overleven hoefde je echt geen profeet te zijn; dat was vantevoren, ook juridisch gezien, al een uitgemaakte zaak. De Republikeinen hadden immers de meerderheid en zouden nooit instemmen met afzetting van hun eigen president?

Profetie móet waar zijn!

Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver.” (2 Sam. 22:31), het woord dat mens spreekt als Woord van God móet waarheid zijn, daaraan worden de profeten (immers) herkend (1 Kon. 17:24). Er bestaat niet zoiets als “65% kans dat het klopt”.

En het wordt nog gekker: later trekt hij zijn woorden weer in en zegt dat de excuses “te prematuur” waren.

Een andere evangelicale leider in de Verenigde Staten, Jeremiah Johnson, schreef zijn eigen veroordeling:

“either a lying spirit has filled the mouths of numerous trusted prophetic voices in America or Donald J Trump really has won the presidency and we are witnessing a diabolical and evil plan unfold to steal the election,” while adding that “every legitimate prophet” he knows is still predicting Mr Trump’s victory by January 2021.

Oftewel “Of wij [de “profeten“] hebben een leugengeest – óf wij spreken de waarheid”. Precies dat. Dát is een waar woord! Wie spreekt namens de Here God en niet de Waarheid spreekt heeft een leugengeest. Deze mannen en vrouwen spreken dus niet namens God. Hun eigen woord veroordeelt hen!

Een berucht voorbeeld is Kenneth Copeland. Zijn “profetie” tegen Covid-19 ging de hele wereld rond en kwam niet uit. Ook over Trump had hij gezegd dat deze zou winnen. Zijn profetiëen komen niet uit. Hij noemde mensen die Democratisch stemden “medeplichtig aan moord”, etc. (om zodoende mensen te manipuleren). En toch blijft hij volle zalen trekken..

Sta op tegen valse profetie

De valse profeten beroven het Woord van God van haar kracht (Matt. 15:6). God neemt valse profetie zéér serieus. In het oude Testament stond er zelfs de doodsstraf(!) op als iemand in Israël een valse profetie uitsprak.

Dat klinkt wel héél heftig hè? Maar waaróm neemt God het valse profeten zo kwalijk als zij Hem voor hun karretje proberen te spannen? Als zij zeggen namens God te spreken maar dat niet doen? Omdat valse profetie zéér schadelijk is voor de kerk (de seculiere wereld drijft de spot met de kerk én met God daardoor) maar misschien nog wel belangrijk: omdat het zo extréém schadelijk is voor de gelovigen. Zij worden misleidt door deze valse profeten. Deze mensen manipuleren de gelovigen. Vaak voor eigen gewin (inkomen, verkoop van boeken, DVD’s enzovoorts).

Komt valse profetie in je kerk of omgeving voor? Mijn advies: ontmasker het. Stel het aan de kaak. Ga er mee naar de oudsten van je gemeente en leg het hen voor dat er sprake is van valse profetie. God duldt de valse profeten niet. Het is een smet op je gemeente, de mensen worden er door beschadigd én God wordt naar beneden gehaald er door.