Tag: Thora

De Apostel Paulus: een ijveraar voor de Wet

IJver voor de Wet werd bij de religieuze Joden als een belangrijke kwaliteit gezien. Vasthoudend aan het geloof. En ijveraars voor de wet stonden op een voetstuk. Geweld werd bij het ‘ijveren voor de wet’ zelfs niet geschuwd(!) door sommige religieuze hardliners. Ook Paulus was een ijveraar voor de Wet, de Torah (of Thora). En …

Lees verder ..