Tag: rome

De Kerk in de Middeleeuwen (410-1483)

Rome ‘de Eeuwige stad’ werd in 410 door ‘de barbaren’ ingenomen. Hiëronymus (Bethlehem) vroeg zich af “als Rome kan vallen, wie is er dan nog veilig?” Het was het begin van de Middeleeuwen. De kerk in de Middeleeuwen heeft veel aspecten. Augustinus antwoorde Hiëronymus: “Ben je verbaasd dat de wereld zijn grip verliest? Dat de …

Lees verder ..

Karel de Grote – de Stad van God

Karel de Grote was een keizer in de middeleeuwen die van 768 tot 814 een groot deel van West-Europa regeerde. In de kerkelijke historie heeft hij een belangrijke rol gespeeld, vooral ten behoeve van de Rooms Katholieke Kerk. In 771 werd Karel de Grote koning van de Franken, een Germaanse stam in het huidige België, …

Lees verder ..

Tussen de Gevangenschappen

De 4e Zendingsreis van Paulus. Een feit dat maar weinig mensen bekend is, is dat Paulus feitelijk vier zendingsreizen heeft gemaakt. De 4e zendingsreis heeft plaatsgevonden tussen de éérste en de laatste, twééde, gevangenschap in Rome. In deze studieserie wordt ingegaan op het leven en werk van Paulus met de nadruk op deze periode tussen …

Lees verder ..