Tag: onderwijs

Karel de Grote – de Stad van God

Karel de Grote was een keizer in de middeleeuwen die van 768 tot 814 een groot deel van West-Europa regeerde. In de kerkelijke historie heeft hij een belangrijke rol gespeeld, vooral ten behoeve van de Rooms Katholieke Kerk. In 771 werd Karel de Grote koning van de Franken, een Germaanse stam in het huidige België, …

Lees verder ..

De Man die de Wereld veranderde

Jezus veranderde het hart van mensen, waardoor deze veranderde mensen grote invloed uitoefenden op de loop van de geschiedenis: kunst (muziek, schilderkunst, beeldhouwen), onderwijs, wetenschap, zorg voor anderen, wetgeving. Hij bracht ze in aanraking met God – en God inspireerde de mensen hier toe. Jezus vroeg: “Hoe ziet het koninkrijk van God eruit? Waar zal …

Lees verder ..

Bijeenkomst CLI Studenten

Het Christian Leaders Institute is niet alleen een online gebeuren. Ook ‘offline’ zijn er af en toe bijeenkomsten en events als ‘ordination’-bijeenkomsten. Wat is het doel en nut van zulke bijeenkomsten? Vrijdag 18 oktober jongstleden was er een bijeenkomst in Hotel Mitland te Utrecht voor studenten uit Nederland en Duitsland. Er zijn foto’s van en …

Lees verder ..

De Zaligsprekingen

Matteüs 5 – vaak wordt onderwezen dat de Evangeliën “niet voor de heidengemeente” bestemd is. Maar het stringent toepassen van allerlei “verdelingen” in de Schrift zorgt er voor dat we veel praktische kennis, onderwijs, waar we in ons alledaagse leven steun en hoop uit kunnen putten, links laten liggen. Deze prediking/studie gaat over de Zaligsprekingen, …

Lees verder ..