Tag: Matteüs

De Zaligsprekingen

Matteüs 5 – vaak wordt onderwezen dat de Evangeliën “niet voor de heidengemeente” bestemd is. Maar het stringent toepassen van allerlei “verdelingen” in de Schrift zorgt er voor dat we veel praktische kennis, onderwijs, waar we in ons alledaagse leven steun en hoop uit kunnen putten, links laten liggen. Deze prediking/studie gaat over de Zaligsprekingen, …

Lees verder ..

De Doopformule

Matteüs 28:19 is de énige plaats waar een afwijkende “doopformule” wordt genoemd. Er is door diverse experts gesteld dat dit gedeelte (“in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest”) een latere toevoeging aan de brontekst is geweest. Door anderen wordt dit ten stelligste ontkend. Het is dus van belang hier onderzoek naar te …

Lees verder ..