Tag: latijn

De Vulgaat – De volksvertaling in het Latijn

Hiëronymus was één van de grootste Bijbelgeleerden van zijn tijd. Hij vertaalde de Bijbel (Oude en Nieuwe Testament) in de ‘volkstaal’. De ‘vulgaire’ taal, die het gewone ‘vulgaire’ volk sprak. De Vulgaat dus, de volksvertaling in het Latijn. De Vulgaat (Editio Vulgata) is een belangrijke Bijbelvertaling in het Latijn. Ze is door Hiëronymus in opdracht …

Lees verder ..

De Ark van Noach

De Statenvertaling van de Bijbel is secuur:  ‘De ark rustte in de Zevende maand, op den zeventienden dag der maand, op de bergen van Ararat’. (De Pers) Dit Ararat kennen we ook uit andere bronnen. Het gebied wordt meestal Urartu genoemd en komt overeen met het huidige Koerdistan. Het misverstand dat Ararat een berg zou …

Lees verder ..