Tag: geschiedenis

Doopsgezinde Vermaning Zijldijk

Het is maar een gebouw!

De kerk van de Here Jezus is een levend organisme, geen organisatie. Een uitspraak die ik vaak gehoord heb en ook helemaal waar is. In diezelfde lijn ligt hoe veel christenen tegen een kerkgebouw aankijken. Immers het draait niet om het kerkgebouw maar om de gemeente? “Het is maar een gebouw”.

Voor veel andere christenen is het kerkgebouw zo’n beetje alles waar het in hun leven om draait. En zeker in de voorbije eeuwen werd een kerkgebouw zéér belangrijk gevonden.

Wat is de toegevoegde waarde van een kerkgebouw? Waarom werden en worden kerken, nog steeds, gebouwd?

Een kerk heeft, altijd, een zekere sociale functie gehad. Zoals ik eerder al eens schreef: “kerken werden vaak midden in een dorp gebouwd maar ook vaak tussen twee of meer plaatsen in. Als meerdere plaatsen of gehuchten te klein waren werd er een kerk op gelijke afstand voor iedereen gebouwd. Een mooi voorbeeld hiervan is het kerkje in Niehove – centraal in het dorpje gelegen, duidelijk op een verhoging“.

Ik vind kerkgebouwen prachtig. Vooral om er foto’s van te maken (zie mijn fotoblog). Waar ik in de inleiding schrijf: “mensen hebben geprobeerd door het gebouw iets te laten zien, uit te drukken, van hun geloof. Het zijn gebouwen die gemaakt zijn uit overtuiging. Daarnaast zijn de kerkgebouwen onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van een bepaald gebied.”.

Houten kerken in Amerika

boek houten kerken in amerika (omslag)

Het boek Houten Kerken in Amerika staat al jaren in mijn boekenkast. Regelmatig blader ik er nog even doorheen. Ik weet niet meer waar ik ‘m gekocht heb en voor hoeveel. Ik vermoed ergens bij een ‘boekvoordeel’ winkel of bij De Slegte. Bij Boekwinkeltjes.nl ligt ‘ie op dit moment ruim op voorraad.

Het leuke van dit boek is dat het vol met historische foto’s staat. Prachtige foto’s van de kerken van buiten maar ook van binnen én de geloofsgemeenschappen die er samenkwamen. Ook verhalen van en over de stichters en bezoekers van de kerkdiensten.

(klik op afbeelding voor vergroting)

Het boek illustreert precies dat wat ik zo interessant vind aan kerkgebouwen, naast de architectuur, namelijk: het verhaal er achter. Het zijn gebouwen met een verhaal. Een verhaal van mensen. Maar vooral dát verhaal dat niet vergeten mag worden: wat voor de mensen gedaan is door God, door de Here Jezus. Dat Hij ons heeft bevrijd van de macht, over ons leven, van de tegenstander, de satan.

Onderlinge Samenkomst

De Bijbel zegt dat we de onderlinge samenkomsten, als gelovigen, niet moeten verzuimen (Hebr. 10:25). Op dit moment, dat ik dit schrijf, is het al meer dan een jaar niet of nauwelijks mogelijk nog naar een kerk te gaan.

Omdat ik wegens ‘mantelzorg’ en met betrekking tot mijn werk (bedrijfskritische functie) voorzover het van mij af hing moest en wilde voorkomen dat ik met corona besmet raakte heb ik alle taken op kerkelijk gebied laten vallen; ook het (mee)spelen in het combo van de gemeente.

Thuis de Bijbel bestuderen

In het begin keek ik nog elke zondagochtend de uitzendingen van de dienst via Youtube, mede omdat ik betrokken was bij de montage er van. Maar het wordt nu gestreamd. Soms kijk ik nog terug, soms ook niet. Daar ben ik eerlijk in. Het bij een kerkdienst aanwezig zijn, aktief deel er van uitmaken, is toch anders dan passief voor het scherm zitten en kijken. Wat ik wel leuk vind is diensten van andere kerken en gemeenten te kijken – je kunt virtueel een kijkje ‘over de muur nemen’.

Het is duidelijk dat een kerkgebouw méér is dan ‘maar een gebouw’. Het is de plaats die je in staat stelt de onderlinge samenkomsten bij te wonen. Natuurlijk, dat kan in een huissamenkomst, een dorpshuis of een statige kerk. In dat opzicht “doet het gebouw er niet toe”. De bekende prediker Spurgeon hield grote bijeenkomsten waar soms meer dan 10.000 mensen op afkwamen. Dat paste niet in een gewone kerk en hij preekte dan ook wel in grote loodsen in de haven.

Dr. Abraham Kuyper zei: “Wat is een kerk anders dan een vergaderzaal? Hoe moet een kerkgebouw eruit zien? Als een tempel of huis Gods? Is er geen kerk beschikbaar, dan komt de gemeente maar bijeen in de open lucht. En is het daarvoor te fris, dan huur je maar een fabriekshal, stal of manége of je komt samen bij iemand thuis. Want een kerk is geen heiligdom voor Christus op aarde, maar een ruimte waar je droog zit en de prediker kunt horen en zien. Een kerk is slechts een voorhof van de hemelse Tempel en om praktische redenen is een gedeeltelijke koepelvorm en zijn zitplaatsen in amfitheateropstelling het meest aan te bevelen.”

Het soort gebouw, locatie en bouwstijl, maakt dan ook niet zoveel uit. Zo’n boek als “Houten kerken in Amerika” maakt dat prachtig duidelijk. Als er maar een plek is waar we gemeente kúnnen zijn. Die plek is ons, op dit moment, nagenoeg ontnomen. Maar zodrá het weer kan hoop ik er weer heen te kunnen gaan om samen met de broeders en zusters weer bijeen te komen! Tot die tijd zullen we het moeten doen met streams, boeken en online artikelen. En die zijn er gelukkig nog steeds in overvloed!

Doopsgezinde Vermaning Zijldijk
Doopsgezinde Vermaning Zijldijk

Wat is de toegevoegde waarde van een kerkgebouw? Waarom werden en worden kerken gebouwd? We hebben het afgelopen jaar aan den lijve ondervonden wat de toegevoegde waarde is! Geloven ‘in je eentje’ is méér dan lastig en ook gevaarlijk want daarmee verdwijnt ook de noodzakelijke opvoeding, correctie (in die zin zo mooi dat doopsgezinden hun gebouw een ‘vermaning‘ noemen) en opbouw van je geloof.

Heeft Jezus echt bestaan? Wat zegt de Wetenschap daar over?

Heeft Jezus wel echt bestaan? Veel mensen twijfelen aan de historiciteit van ‘de figuur Jezus Christus’. Prof. dr. Hans Geybels is theoloog én historicus. De ideale persoon, volgens de Universiteit van Vlaanderen, om samen met ons de bronnen uit te spitten.

Nb. niet alle stellingen van de professor onderschrijf ik volledig, maar het is zéér interessant om van uit een wetenschappelijke benadering eens te kijken naar de vraag of Jezus historisch gezien daadwerkelijk heeft bestaan. Zoals de professor dan ook stelt, uiteindelijk, na zijn betoog: Er zijn meer bewijzen voor een daadwerkelijk bestaan van Jezus dan voor veel Romeinse Keizers. En dáár twijfelen we niet aan..

De professor stopt zijn lezing bij de Opstanding. Dat is, in zijn optiek, een geloofszaak. Hierover gaat onder andere dit artikel.

Zet de wereld op z’n kop!

Het Klimaatmeisje Greta Thunberg heeft de wereld op zijn kop gezet. De “Boze Witte Mannen” verdragen haar totaal niet. Helaas heeft haar activisme tot nu toe ook niet veel opgeleverd; de klimaattop in Madrid is mislukt. Het lijkt wel alsof niemand ook maar iets geeft om het klimaat, om de medemens, laat staan om de toekomst van de kinderen. Zelfs niet hun eigen kinderen of kleinkinderen.

‘Er zijn hier twee mannen gekomen,’ schreeuwden zij, ‘die de hele wereld op zijn kop zetten!
– Handelingen 17:5-6 (Het Boek)

Mensen die de wereld op z’n kop zetten zijn niet altijd even populair. Integendeel. Greta Thundberg kan er over mee praten. Ze wordt belachelijk gemaakt, uitgelachen en gescholden. Zij gelooft in wat ze zegt en wat ze zegt kon nog wel eens waarheid worden ook als we zo doorgaan en de wereld in de soep laten draaien.

In de Bijbel kom je het ook tegen en je ziet dat mensen die dat doen dit vaak met de dood moeten bekopen of op zijn minst gevangenisstraf. Ook al doen ze niets verkeerd. Het zijn alleen maar woorden die ze spreken immers? Maar het grote probleem met de woorden die ze spreken is dit: het is de waarheid. En de Waarheid wordt nu eenmaal slecht verdragen in een wereld die bol staat van Leugen.

De wereld op zijn kop zetten, doen we dat eigenlijk wel genoeg als Christenen? Veroozaken we nog wel genoeg ‘oproer’, dat we mensen in rep en roer brengen?
De Apostelen en de Evangelisten in NT’ische tijd deden dat kennelijk wel. Ze veroorzaakten met hun prediking dusdanig veel oproer dat de belevingswereld van de mensen helemaal op de kop stond. Al hun oude zekerheden werden weggevaagd door de boodschap van deze mannen en vrouwen: Jezus is God en alleen door Hem kun je gered worden.

Vragen:

  • Wat is er nodig om de huidige mensheid in rep en roer te brengen? We willen toch geen ‘gedoe veroorzaken’?
  • Is het wel nodig dat we dit doen, of is geloven een zaak ‘voor in de kerk’? Als in ‘geloven doe je maar in de kerk’?

Lord Melbourne**, de Britse premier van ca. 1834 tot 1841 en groot voorstander van de slavernij vond het echt maar dikke onzin dat geloof: “geloof moet in de privé sfeer niet binnenkomen” vond hij. Het moet vooral iets blijven voor in het kerkgebouw en mag geen sociale of private impact hebben…

Echter, juist de impact van geloof op je eigen leven is van belang; mensen die in hun privéleven en omgeving veranderen, veranderen ook de maatschappij. Bijvoorbeeld William Wilberforce, die streed voor de afschaffing van de slavernij. Hij was een overtuigd Evangelisch Christen en zijn bekering tot het geloof leidde tot inzichten op ondermeer het gebied van de slavernij met grote maatschappelijke gevolgen: de slavernij werd mede door zijn grote inspanningen afgeschaft.

Afbeelding van ©John Hain via Pixabay

Hoe relevant is de boodschap die we brengen?

  • Politiek en geloof? Trump, Wilders e.a.? Waarom vereenzelvigen Christenen in Amerika maar ook in Nederland en andere Europese landen zich met dit soort moreel verwerpelijke personen of ‘cultuurchristenen’? Wat denken ze hier mee te winnen? Ze worden gebruikt door dit soort mannen (met name) die hen voor hun karretje spannen met wat vage beloftes en wat cadeautjes zoals “anti-abortus” standpunten en “steun voor Israël” maar ondertussen staan ze bol van de vreemdelingenhaat, leugens en bedrog, seksisme en ander moreel verwerpelijk gedrag. Hoe kun je als Christen, als je zo iemand steunt, anderzijds beweren te staan voor een Evangelie van Gerechtigheid, Rechtvaardigheid, Liefde en Zorg voor de ander, naar het voorbeeld van Jezus? Dat is volstrekt hypocriet en op zijn minst tegenstrijdig.
  • Groene politiek? Groen geloven? Kunnen we überhaupt de aarde redden? Naturlijk is de boel willens en wetens in de vernieling laten draaien verwerpelijk maar onze ‘agenda’ als gelovige moeten we niet laten bepalen door milieuvraagstukken! We moeten natuurlijk óók niet ons laten verleiden mee te doen in het kamp van de klimaatontkenners. De enige reden voor klimaatontkenning is namelijk, ten diepste, je eige comfortabele leventje niet willen aanpassen aan de realiteit. Groen geloven is wat het woord zegt: geloven in ‘groen’, dat we zélf deze wereld kunnen gaan redden in plaats van de redding van Christus te verwachten. Dat we goed rentmeester moeten zijn, helemaal mee eens. Maar zelf de wereld “redden” is (eveneens) Jezus’ werk buitenspel zetten..

Wat heeft dit te allemaal te maken met de redding van de mensen? Moeten we als Christen ons bezig houden met het politieke strijdtoneel? Of zijn er wellicht belangrijker zaken in het leven?

Onze opdracht is…

  • In Handelingen 1:8 zegt Jezus: “u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde

Die boodschap, dat getuigenis, zette indertijd de wereld op de kop. Waarom?

  • de religieuze lappendeken van toen was vooral ‘consensus’ gericht. Het Christendom had en heeft een exclusieve claim: Alleen door Jezus kan een mens
    gered worden. Dat was toen (en ook nu!) een zeer ongewenste boodschap!
  • het christendom had een “sociaal ontwrichtende boodschap”: mensen uit alle rangen en standen waren gelijkwaardig. Slaaf, Vrije, Jood, Romein of Griek? Iedereen was binnen de christelijke gemeente gelijkwaardig. Dit was tegen het sociaal-economische model van die tijd en werd zelfs als heel gevaarlijk gezien. Want: het Romeinse Rijk dreef economisch op slavernij!

Hoe ontwrichtend zijn we, is ons geloof, in deze tijd nog? Is het geloof een “bedreiging” voor de huidige maatschappij of zijn we stemvee voor politieke opportunisten geworden? Lopen we aan de leiband van de huidige moderne opvattingen? Durven we de stem van het Evangelie nog wel te laten horen of zijn we bang dat we dan voor dom, achterlijk, en ‘niet meer van deze tijd’ worden beschouwd?

De boodschap van Jezus

Jezus’ boodschap was helder. Wees een getuige. Weest écht. Wees oprecht. En, .. heb liefde voor de mens naast jou. De mens die honger heeft, de mens die het moeilijk heeft, geef de vreemdeling onderdak, discrimineer niet.

31 Wanneer Ik, de Mensenzoon, kom in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal Ik op mijn schitterende troon zitten. 32 Alle volken zullen voor Mij bijeen worden gebracht. Dan zal Ik hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen en de bokken scheidt. 33 De schapen zal Ik aan mijn rechterhand zetten en de bokken aan mijn linkerhand. 34 Dan zal Ik tegen de mensen aan mijn rechterhand zeggen: “Kom, gezegende kinderen van mijn Vader. U mag het Koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor u bestemd is. 35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36I k had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.” 37 Deze goede mensen zullen vragen: “Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 38Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39 En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?” 40 Ik zal tegen hen zeggen: “Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.”
– Matteüs 25:31-40, Het Boek.

Alles wat de Here Jezus heeft gedaan en gezegd is in strijd met wat de politieke leiders van nu, zoals Trump, doen en willen. Jezus zet de wereld op de kop, nog steeds. En wij moeten Hem daarin (willen) volgen!

_____
** Lord Melbourne was the British prime minister from July 16 to November 14, 1834, and from April 18, 1835, to August 30, 1841. He was Queen Victoria’s close friend and chief political adviser during the early years of her reign (from June 20, 1837). – Encyclopdia Brittanica