Tag: Genesis

Palmpasen – Planning versus Realisatie

Van Genesis tot Golgotha – Planning en Realisatie loopt vaak niet echt synchroon. Dat merkte ik vandaag maar weer eens toen ik een fietstochtje ging maken. De route in het leven loopt vaak niet zoals je verwacht in het leven. Planning en realisatie kunnen nogal eens verschillen. De bedoeling van het ontstaan van de mensen …

Lees verder ..

Herschepping of Evolutie?

Een interessante discussie op het Bijbelgetrouw-forum (inmiddels opgeheven). Een paar feiten uit de Bijbel over de vraag over onze huidige schepping een ‘herschepping’ is, de zogenaamde ‘restitutieleer’ : adrie schreef: Pas in Gen 1:3 wordt het licht geschapen en op de vierde dag de lichtdragers. Hoe kan in de voorschepping dan leven zijn zonder licht?Overigens, …

Lees verder ..

Structuur van Genesis

De structuur van Genesis kan als volgt worden weergegeven of samengevat: I. De vroege historie van het menselijke ras (hoofdstuk 1-11) Schepping Val van de mens Zondvloed Ontstaan van de volken II. De historie van Abraham en zijn nakomelingen (hoofdstuk 12-50) Abraham (geroepen door God, vanuit Ur, Irak) Izak Jakob Jozef Dit is de meest …

Lees verder ..