Tag: Christus Jezus

De “naam” Christus Jezus?

Duidt het feit dat Paulus zich een Apostel van “Christus Jezus” noemt aan dat hij een andere leer predikt dan de Apostelen die spreken over “Jezus Christus”? Stelling of bewering: 1) Het is alléén de apostel Paulus, die zich een apostel van Christus Jezus noemde. 2) De apostelen der besnijdenis hebben de naam C. J. …

Lees verder ..

De Doop: discipelschap

In het artikel “Paulus en de doop” kwam al naar voren dat dopen betekent dat men ‘een discipel’ of ‘leerling’ wordt van degene die doopte. Dit is een gegeven dat we tevens kunnen afleiden uit het Nieuwe Testament. Discipelen In Handelingen 19:1 lezen we over ‘ongeveer 12 mannen’ die ‘discipelen’ werden genoemd. Zij waren gedoopt …

Lees verder ..