Tag: Babylon

Boete en inkeer. In zijn schaduw zullen wij leven..

Klaagliederen 4:12-22 Vers 20 – Onze levensadem, de gezalfde des HEREN, werd in hun valkuilen gevangen, hij, van wie wij dachten: in zijn schaduw zullen wij leven onder de volkeren. We horen hier het volk van Juda klagen over het feit dat zij -in Babylon- verbannen waren; hoewel er hoop doorklinkt, een profetische belofte, in …

Lees verder ..