Tag: anabaptisten

De Reformatie (5). Menno Simons – de “doperse” beweging(en)

Toen Luther, Zwingli en anderen het katholicisme langzaam de rug toekeerden, werden veel kerkelijke praktijken veranderd; maar de kinderdoop, de toen gangbare manier voor het grootste deel van de christelijke geschiedenis, was dat niet. De bekendste “doperse” reformator, Menno Simons, komt uit Nederland. Alleen volwassenen dopen – dat wil zeggen mensen die ervoor kozen zich …

Lees verder ..

Augustinus van Hippo. De invloedrijkste kerkvader ooit

Augustinus (Thagaste, 13 november 354 – Hippo, 28 augustus 430) is denk ik de meest invloedrijkste kerkvader ooit. Tot op de dag van vandaag bestuderen mensen zijn werk en vooral zijn opvattingen over de predestinatie hebben, zeker in ons Calvinistische land, veel invloed gehad en in bepaalde kerken nog steeds. Jeugd Augustinus was een kind …

Lees verder ..