Tag: afgoderij

Petitie voor behoud Statenvertaling bij scholengemeenschap Driestar-Wartburg

Het toestaan van gebruik van de Herziene Statenvertaling op de scholengemeenschap Driestar-Wartburg heeft geleid tot een online “petitie voor behoud Statenvertaling” bij scholengemeenschap Driestar-Wartburg. Duizenden mensen hebben de petitite inmiddels ondertekend. “Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door …

Lees verder ..

De herkomst van de Kerstboom in Nederland

De eerste kerstboom die ooit in Nederland kwam, werd in 1835 geplaatst door dominee Otto Gerhard Heldring die de boom gebruikte om de liefde van God te tonen aan arme kinderen, die de pakjes gratis mochten uitkiezen. Deze dominee richtte opvanghuizen op voor mensen die het moeilijk hadden, waaronder vrouwen die ongewenst zwanger waren geraakt. …

Lees verder ..

Richteren, Ruth

Aangezien deze twee boeken zich in dezelfde tijd afspelen, is er een (sterke) relatie. Richteren Het boek Richteren (NBV: Rechters) ontleent zijn naam aan de personen die door God werden geroepen om het volk Israël te leiden, te “richten”, na Jozua. Het waren niet alleen “rechters” (zij die recht spreken), de oorspronkelijke naam impliceert veel …

Lees verder ..