Studiebijbel(s) en bijbelvertalingen

Wie het artikel over het Griekse Nieuwe Testament heeft gelezen (welke ik met grote  instemming heb vertaald en geplaatst hier) en m’n voorliefde voor Scofield (en “The Old Scofield”, een KJV-bijbel met commentaren) en de Staten Vertaling kent zou kunnen denken dat ik tot de mensen behoor die men ook wel “KJV-only movement” noemt. Misschien een verrasing, maar niets is minder waar!

Ik ben opgegroeid met de NBG vertaling, en dat is de vertaling die ik nog altijd “standaard” opensla voor mijn bijbelstudies. Daarnáást raadpleeg ik vaak de SV (1977-editie) en de Engelse edities (electronisch en in druk) alsmede de ‘concordante‘ vertaling.

Het artikel wat ik vertaald heb, is van het Trinitarian Bible Society afkomstig. En ook zij zijn geen ‘puristen’ op dit gebied want zoals ze zelf aangeven: “The Trinitarian Bible Society does not believe the Authorised Version to be a perfect translation, only that it is the best available translation in the English language”. Wel is men van mening dat de Textus Receptus de beste grondtekstverzameling is.

De KJV-only beweging zoals we die normaliter aanduiden maakt echter een veel exclusievere claim (alhoewel het artikel in Wikipedia dus ook anderen er toe rekent); namelijk dat de King James (en de Staten Vertaling) “goddelijk geïnspireerd” is of, in nog extremere gevallen, “nieuwe openbaringen van God” bevat.

In het verleden heb ik zelf hierover eens het volgende geschreven:

Zelf gebruik ik de Staten Vertaling en de SV’77 regelmatig. Náást de NBG ’51 en de NBV. Maar ook veel Engelse vertalingen. Er is namelijk niet één vertaling ‘onfeilbaar’. Elke vertaling heeft z’n eigen karakteristieken. Inclusief fouten! Een vertaling is nooit perfect, vertalen blijft mensenwerk! [..] De strijd over “welke vertaling is de beste” (parafrase-vertalingen daargelaten) kent geen winnaars, alleen maar verliezers. Het is een strijd die we daarom als broeders en zusters in de Here Jezus Christus naar mijn mening niet moeten aangaan.

In plaats van strijden over ‘welke vertaling de beste is’ en die vervolgens als ‘defacto standaard’ uit te roepen, vergelijk ik persoonlijk liever de verschillende vertalingen om zo een zo volledig mogelijk zicht op de oorspronkelijke bedoeling en tekst te proberen te krijgen. Daarnaast sla ik er graag de diverse commentatoren op na,..

Ryrie ExpandedAndere vertalingen
Er zijn namelijk ook veel andere, goede, vertalingen beschikbaar. Eén ervan ontving ik deze week via ChristianBook.com*) thuis; de Ryrie Study Bible Expanded Edition met als tekst de NAS “Red Letter“**). NAS staat voor de “New American Standard“.

Deze vertaling wordt beschouwd als de méést letterlijke vertaling in het Engels uit de 20e eeuw. Maar daar komt natuurlijk de ‘grondtekst-discussie’ om de hoek… de NAS-vertalers hebben gekozen voor de Biblica Hebraica (de Hebreeuwse Bijbel) voor het Oude Testament en Nestle’s Griekse NT (ook de grondslag voor de Herz. Voorhoeve, ook wel “de Telos” genoemd). Daarnaast heeft men de grondteksten vergeleken –en soms gecorrigeerd– met andere tekstverzamelingen én de teksten van de Qumran-rollen (“dode zee rollen”). De grondslag voor deze vertaling is dus met grote zorg gekozen. Daarnaast heeft men zeer zorgvuldig vertaald (zie de vertaalprincipes).

De vertalers van de NAS waren daarnaast allen zeer kundige vertalers die God’s Woord hóóg houden. Toch heeft men dus gekozen voor de Nestle/Aland (NA) editie, de ‘kritische tekst’ dus. Overigens, wat velen niet weten is dat NA-samenstellers zeggen, over de “Textus Receptus” (TR) oftewel de “meerderheidstekst”, dat dit “als geheel te classificeren is als de consistent geciteerde tekst van de eerste orde”. Een belangrijk ‘punt’!! Een belangrijke reden om de NA te kiezen als grondslag voor een vertaling is echter het volgende: “In the book, a large number of textual variants, or differences between manuscripts, are noted in the critical apparatus—the extensive footnotes that distinguish the Novum Testamentum Graece from other Greek New Testaments.

Voeg bij een dergelijke vertaling de study-notes van Ryrie.. en je hebt een geweldige studiebijbel voor een zeer bescheiden prijs! Naast m’n “Old Scofield”***) met KJV-tekst, uiteraard. De combinatie wordt vaak aanbevolen. Twee prima vertalingen die je met elkaar kan vergelijken en daarnaast twee ‘grootheden‘ om het gebied van bijbelonderwijs!

Meer boeken/commentaren
Naast de Ryrie Study Bible, overigens een uitgave van Moody Press, heb ik via ChristianBook.com ook nog een boek van Lewis Sperry Chafer (“Major Bible themes”) en de “Strongs Exhaustive Concordance” aangeschaft.

Lightning Study BibleDr. James Strong (1822-1894) was president van de “Troy University” en professor in de Exegetische Theologie aan het Drew Theological Seminary. Vooral bekend van zijn ‘nummercoderingen’. Handig, vooral als je Engelse Bijbels (regelmatig) gebruikt. Het boek bevat tevens een Hebreeuwse en Griekse woordenlijst (met strongsnummers). Helaas is de papierkwaliteit gelijk aan dat van het gemiddelde telefoonboek. Maar,.. wat er bij zat was ook niet te versmaden: een CDRom met de “Lightning Study Bible” én de complete inhoud van het boek in PDF-formaat.

Hoewel ik al beschikte over diverse (gratis) Bijbelprogramma’s is deze erg mooi en snel. Het bevat een aantal bijbelvertalingen waaronder uiteraard de KJV, ASV maar ook de MLB (Modern Language Bible) en diverse commentaren die met de tekst ‘meelopen’. Alleen deze CDRom was de prijs van het boek al waard!

Het hele pakket kwam voor nog geen $85,- aan de deur thuisbezorgd. Ongelofelijk, zeker gezien de huidige dollarkoers een spotkoopje! Voorlopig is de boekenkast weer goed aangevuld en denk ik de komende jaren geen behoefte meer te hebben aan nieuwe studieboeken..

*) In Nederland betaal je rond de € 60,- voor een dergelijke ‘import’-bijbel. Via internet bestel je ze voor nog geen $30,- in Amerika, omgerekend, incl. verzending, nog geen €20,-. De moeite waard dus om gewoon buiten de Nederlandse verkoopkanalen om te gaan en zelf te importeren!
**) Red Letter = alle uitspraken van de Here Jezus in het rood gedrukt.
***) Ook via internet gekocht, eveneens onder de $30,- via Amazon.com

Print Friendly, PDF & Email