Statistieken 2014

We zijn al weer een stukje in 2015, en daarom nu een kleine terugblik op vorig jaar.

Hoe vaak werd deze site bezocht? En, is er een stijging of daling ten opzichte van het jaar daarvoor (2013) waar te nemen? Meer interessant voor mij dan voor u wellicht. Anderzijds, als niemand een site bezoekt is het voor de beheerder/eigenaar (mij dus) “niet de moeite” om door te gaan en stop je op zeker moment er wellicht mee.

Het is, tot mijn vreugde, zéér de moeite gebleken. Het afgelopen jaar is het aantal bezoekers ten opzichte van 2013 namelijk weer flink gestegen. En dat voor een bescheiden blog als deze site!

Het aantal ‘unieke’ bezoekers zijn de ip-adressen die geteld zijn. Het aantal bezoeken is het totaal aantal bezoeken aan de website.

2013 2014
Uniek 9.553 13.048 (+136%)
Bezoeken *) 36.197 38.734 (+107%)

*) Het aantal ‘bezoeken’ was vertekend omdat er in April en Oktober vanaf een klein aantal IP-adressen duizenden ‘bezoekjes’ zijn geweest: pogingen om een ‘brute-force’ aanval op de site te doen met het doel de site onderuit te halen en/of in te breken. Het totale aantal van die ‘hits’ was 43.411. Deze (dagen) heb ik in bovenstaande aantallen daarom ook buiten beschouwing gelaten.

Uit bovenstaande is mij duidelijk dat er een kennelijke behoefte is en blijft aan mijn site. Ik zal u in de toekomst niet te veel lastig vallen met dit soort overzichten maar uiteraard wél door blijven gaan met het plaatsen van berichtjes, preken en studies!

Print Friendly, PDF & Email