Online Gaventest

Wat zijn je gaven? En hoe weet je welke gaven je hebt? Daarvoor kun je een ‘gaventest’ doen.

Een gaventest heeft alleen maar zin als deze objectief is en door jezelf volstrekt eerlijk wordt ingevuld. Er was van Wycliffe jarenlang een gaventest beschikbaar. In het verleden heb ik deze ook wel eens gedaan. Je kunt ‘m her en der nog wel downloaden maar het is een stokoud programma voor Windows. Of het werkt betwijfel ik, dus ik link er maar niet meer naar.

Ergens een gave voor hebben betekent niet dat je er toe geroepen bent!

Persoonlijk heb ik altijd een beetje een afkeer van ‘gaventesten’ gehad. De hoofdreden daarvoor was omdat het, naar mijn idee, in gemeenten soms op een bepaalde manier ingezet wordt. Als in: bepaalde ‘vacatures’ vervullen door mensen een testje te laten doen. Of, door sommigen, om bepaalde posten te ‘bemachtigen’. Immers “Uit de gaventest blijkt dat ik daar een roeping voor heb en dus…!”.

In het kader van mijn huidige opleiding heb ik via http://giftstest.com/ een test gedaan. De uitslag van de test kwam -niet onverwacht- overeen met de test die ik in het verleden al eens had gedaan via de Wycliffe programmatuur.

JE HEBT DE GAVE VAN…

Wat kun je met de uitslag van een gaventest? Er zijn twéé opties:

  1. je richt je op de uitslag als iets wat ‘absoluut’ is en gaat alleen verder met het ontwikkelen van de gave die door de test wordt aangewezen (bijv. de top3 gaven);
  2. je richt je juist niet op die gave die uit de test komt(!) maar richt je op andere gaven die minder uit de test naar voren komen om die verder te ontwikkelen!

Mijns inziens is het leuk als zo’n test bevestigt (zoals in mijn geval) waar je al jaren een grote voorliefde voor hebt en mee bezig bent. Maar ik denk dat het nét zo belangrijk is om te proberen nieuwe talenten aan te boren. Misschien heb je wel aanleg of gaven op een gebied waar je het nooit van had verwacht.

Bij mij kwam er uit dat ik met name aanleg zou hebben voor ‘profetie’. Denk dan niet aan “profeteren” maar aan met name onderwijs.

Prophecy
The gift of prophecy is the divine strength or ability to communicate God’s truth and heart in a way that calls people to a right relationship with God. Acts 2:37-40, 7:51-53, 26:24-29; 1 Corinthians 14:1-4; 1 Thessalonians 1:5

Iets waar ik al jaren actief in ben voor de Stg. Yarah en het BijbelCollege.

Op de 2e plaats kwam “administration” er uit, da’s niet administratief werk (alhoewel ik daar ook redelijk goed mee uit de voeten kan!) maar “organisatie”. En op de 3e plaats “discernment”. Oftewel “onderscheid”. Dat hangt ook weer samen met de 1e.

Op de 5e plaats… “Leiderschap”. En dat ben ik nu dan -in elk geval in theorie- verder aan het ontwikkelen via het Christian Leaders Institute. Overigens is dat slechts één van de delen van de opleiding. Maar wel een interessant onderdeel. Vooral het inzicht krijgen in leiderschap vind ik erg interessant alsmede natuurlijk weer (meer) leren over de Bijbel, theologie enz.

GAVE IS GEEN ROEPING!

Tot slot: ergens een gave voor hebben betekent niet dat je er toe geroepen bent. Dat is een groot misverstand.

Er zijn legio verhalen bekend van mensen die geroepen werden tot taken die ze zelf nooit hadden verwacht. Het is uiteindelijk namelijk nog altijd zo dat je zelf je eigen roeping niet bepaalt!

Wil je de test ook doen (Engelstalig) kijk dan op http://giftstest.com/

Print Friendly, PDF & Email