Man bekent misdaden na bekering tot Christendom

Zonder aarzeling bekende een Berltsumer (29) vier misdrijven waaronder een mislukte gewapende overval op een Kruidvat-winkel in de Leeuwarder wijk Bilgaard. ,,Ik ben christelijk geworden.’’ – zo meldt de Leeuwarder Courant (premium artikel).

politie arrestatie boeven vangen

De krant schrijft verder:

In september 2019 meldde de verdachte zich vrijwillig als dader op het politiebureau. ,,Ik ben christelijk geworden’’, legde de voormalige cocaïneverslaafde donderdagochtend uit aan de drie rechters van de meervoudige kamer. ,,Sinds ik in Jezus ben gaan geloven heb ik wroeging gekregen over wat ik heb gedaan. Dat is het.’’

Volgens de verdachte had hij ook veel mensen opgelicht. ,,Vreselijk, te ziek voor woorden.’’ noemde hij zijn eigen daden. Ook de politie had hij zijn administratie(!) van zijn oplichtingspraktijken aangeboden. De politie had er opmerkelijk genoeg niets mee gedaan.

Ongeloof op Sociale Media

Er wordt met de nodige skepsis en ongeloof op sociale media gereageerd. Mede omdat de man vind dat hij strafvermindering zou moeten kunnen krijgen omdat hij zichzelf heeft aangegeven en schoon schip wil maken. Al snel ontstaat de indruk dat ‘gelovig worden’ als excuus wordt aangevoerd maar we moeten niet vergeten dat juist omdát de man tot geloof kwam hij zichzelf heeft aangegeven. Zoals hij zelf ook zei: ,,Als ik niks had gezegd hadden jullie geen zaak gehad. Dat mag ook wel gewoon beloond worden door de rechtstaat.’’

De Wet kent geen Genade

Het recht is echter een systeem waarbij er geen sprake is van vergeving. Het recht kent slechts overtreding en straf. Daarom ook dat de officier van Justitie zei “Bij schoon schip maken hoort ook dat je verantwoordelijkheid neemt en de straf accepteert die erbij hoort”. De maatschappij eist genoegdoening voor de begane overtreding. Dit is in al die duizenden jaren niet veranderd. Zo was ook de Wet in het Oude Testament, Leviticus 18:5. Dat was ‘de Wet van Mozes’.

Christen zijn daarentegen betekent juist niet dat je door de Wet te volgen zult leven. Integendeel. Christenen hebben genade ontvangen. De straf voor de overtreding, de zonde, is gedragen door Jezus. Daar kun je zelf helemaal niets(!) aan afdoen of aan bijdragen. Je krijgt het gewoon. Want, Jezus hééft de straf voor de zonde van de wereld al gedragen, het énige dat je hoeft te doen is: accepteren dát hij dat voor jou heeft gedaan.

Dat de man christen is geworden, van de drugs af is en daarna al zijn criminele activiteiten gemeld heeft bij de overheid is het gevolg van het ontvangen van genade. Hij zal nu wél “op de blaren moeten zitten”. Denk daarbij aan Zacheüs. Lukas 19:1-10.

Zacheüs kreeg vergeving – maar niet omdat hij “boete deed”. Wat hij deed was de consequenties van zijn wangedrag herstellen:

Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. – vers 8, HSV.

Dat was de maatschappelijke boetedoening. Maar de genáde had hij daarvóór al ontvangen:

.. toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven. – vers 5, HSV.

Genade

Genáde is onvoorwaardelijk. Wie naar Jezus zoekt, Hem liefheeft, zal Hem vinden. Eigenlijk beter: je zal door Jezus gevonden worden.  Hij nodigt uit om met Hem verder te gaan. Hij zegt “Ik kom bij jou” – zoals hij dat ook tegen Zacheüs zei. Toen Zacheüs vervolgens ook nog eens boete deed “volgens de Wet” zei Jezus dat hij “een zoon van Abraham was” (oftewel, iemand die de Wet volgt, een echte Israëliet).

Jezus zegt dan ook in vers 10 het volgende:

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Deze criminele man heeft Jezus leren kennen en genade ontvangen. Nu is bij hem daar de vervolgstap, net als bij Zacheüs, de ‘maatschappelijke genoegdoening’. Maar die genoegdoening doet niets af- of toe aan zijn verlossing. Díe had hij ontvangen op de dag dat hij besloot Christus te volgen. En dat Jezus in zijn hart is gekomen, daar ben ik van overtuigd immers: hij nam, net als Zacheüs, de volgende stap en heeft zichzelf gemeld bij de politie. Maar het begínt bij … Genade!

 

Print Friendly, PDF & Email