Kijk naar ons!

Hebr. 12:1-3, Hand. 3:1-11

Als we de Handelingen lezen zien we dat door het werk van de Heilige Geest er bekering plaatsvindt, dat mensen tot geloof komen. Vanaf de 1e Pinksterdag zien we dat grote aantallen mensen gegrepen worden door het werk van de Heilige Geest – de eerste prediking van Petrus had als gevolg dat er drieduizend mensen tot geloof kwamen (Hand. 2:41).

En ook hier is de uitwerking van de genezing, en de daaropvolgende prediking van Petrus, dat er velen tot geloof komen, zoals we zien in Handelingen 4:4. Maar liefst 2.000 mensen! Dit ondanks het feit dat Petrus en Johannes gevangen werden genomen na dat zij de kreupele man hadden genezen.

Opwekking komt dan ook niet door het werk van mensen! Opwekking komt door het werk van de Heilige Geest – door mensen heen. En het is dezelfde Heilige Geest die ook vandaag nog steeds werkzaam is. Toch zien we vandaag om ons heen géén opwekking maar afval van het geloof.

KIJK ONS AAN!
Petrus zegt, in vers 4, iets opmerkelijks tegen de kreupele man: “Kijk ons aan!” – of, zoals de NBG vertaling het zegt: “Zie naar ons”.

Willen wij dat er naar ons gekeken wordt? Is wat de mensen zien,… een getuigenis van de Here? Waar kijk jij naar als je opkijkt naar boven?

Lees verder: > Download (PDF)

Print Friendly, PDF & Email