John Wesley – preken op het graf van je vader

John Wesley was een Brits theoloog en predikant die leefde van 1703-1791. Hij is de grondlegger van het methodisme waarin ook zijn broer Charles Wesley een belangrijke rol speelde. De Wesley’s werden onder andere bekend vanwege hun opwekkingsbijeenkomsten en de door Charles geschreven hymne’s (zo’n 6500).

John Wesley in het bijzonder wordt gezien als de grondlegger van het methodisme, een stroming beïnvloed door zijn contacten met de Evangelische Broedergemeente (Hernhutter Zending), welke weer is beïnvloed door het piëtisme. Het piëtisme is een beweging die zich concentreert op vroomheid, aanzet tot het “vermijden van de wereld” en streeft naar een zuiver leven. De stroming ontstond in de 17e eeuw in Engeland en beïnvloedde vandaar ook het Nederlandse protestantisme.

John Wesley Preaching from His Father’s Tomb (Library of Congress - Public Domain)

(John Wesley preekt op het graf van zijn vader, Library of Congress)

Preken op het graf van je vader

Op zondag 6 juni 1742 bezocht John Wesley zijn geboorteplaats Epworth in Lincolnshire. Zijn vader, Samuel Wesley, was daar rector van de St. Andrew’s Church geweest. Het Methodistisch Museum schrijf hierover het volgende.

Voorafgaand aan de kerkdienst op zondag had Wesley aangeboden om de predikant te helpen met de dienst, die hem afwees. In plaats daarvan besprak de predikant in zijn preek die dag “de gevaren van religieus enthousiasme”, met schaars verhulde verwijzingen naar John.

John Wesley was echter vastbesloten de ‘kudde’ die ooit aan zijn vader toevertrouwd was geweest en waar hij zelf toe had behoord als kind het Evangelie te brengen.

John wist dat veel van de parochianen in de volle kerk die dag met de verwachting waren gekomen dat hij zou preken. Omdat het hem binnen verboden was, besloot hij het in plaats daarvan op het kerkhof te doen en, om niet te worden weggestuurd, preekte hij vanaf het graf van zijn vader. Dat graf was namelijk privé-eigendom van de familie Wesley en men kon hem daarom niet verbieden daar te spreken.

Wesley schreef later dat hij een gemeente aantrof “zoals ik geloof dat Epworth nog nooit eerder had gezien… Ik stond aan de oostkant van de kerk, op de grafsteen van mijn vader en riep: «Het koninkrijk der hemelen bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest.»”

John Wesley werd tijdens zijn leven “Verteerd door de gedachte van de korte tijd die we hebben, het grote werk dat gedaan moet worden en de noodzaak om dit snel te doen”. Een groot aantal van de preken van John Wesley zijn hier terug te vinden (engelstalig).

Wesley is 87 jaar oud geworden. Zijn laatste preek sprak hij vier maand voor zijn overlijden uit. Hij was inmiddels zo zwak dat aan beide kanten een predikant stond om hem overeind te houden.

City of Bristol - Statue of John Wesley in Courtyard in Front of the New Room - 20220928111051
(Standbeeld John Wesley, Bristol)

De tekst van zijn laatste preek was: “Het Koninkrijk der hemelen is nabij; bekeert u en gelooft het evangelie”. De toehoorders beseften dat het niet lang meer zou duren dat Wesley zou koment te overlijden en waren na zijn prediking in tranen.

John Wesley heeft tijdens zijn leven meer dan 40.000 preken gegeven.

Bronnen:

The Museum of Methodism
– John Wesley, Wikipedia
– Charles Wesley, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email