Jihad versus de Kruistochten

Hoe zit dat eigenlijk met de Kruistochten? Waren die werkelijk zo erg als dat men ons wil doen laten geloven? Was hier sprake van kerkelijke terreur en oorlogsvoering?

Afbeelding ©Konevi, Pixabay

Enerzijds waren de kruistochten natuurlijk niet zo’n charmant gebeuren. Het ging vergezeld van plunderingen, moord en andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar we moeten het wel in het licht van de tijd zien én de politieke en religieuze achtergrond: verdediging van Europa tegen de Islamitische troepen.

Deze video vat in vijf minuten de geschiedenis samen en laat zien waarom de Kruistochten plaatsvonden én hoe de Jihad tot aan 1920(!) grote delen van de wereld onder de Islamitische overheersing, onderwerping, had gebracht. Het kalifaat werd pas in 1924 afgeschaft. De poging van IS om het kalifaat weer opnieuw te stichten is, gelukkig, mislukt. Maar anderzijds zijn er nog zéér veel landen, meer dan ooit wellicht, die zuchten onder de knoet van de Islam….

De Rooms Katholieke Kerk wordt vaak als een religieuze organisatie gezien die de kruistochten initieerde. Maar, het was tevens een politieke macht (feitelijk een voortzetting van het Romeinse Rijk!). Deze zag dat Europa onder de voet werd gelopen door de Jihadisten. Er werd continue oorlog gevoerd tegen de Islam. Niet omdat men de Islam wilde bestrijden maar omdat het Kalifaat de Europeanen onder de voet wilde lopen en Islamiseren.

Conclusie? De Kruistochten waren een noodzakelijk kwaad.

Print Friendly, PDF & Email